Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Wysokość odprawy dla nauczyciela po ograniczeniu pensum

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania. Od dwóch lat zgadza się na ograniczenie etatu do 1/2. Teraz będzie zwolniony z art.20 KN. Jaka odprawa mu się należy, z całego czy z połowy etatu?

Niezdolność do zajmowania stanowiska nauczyciela i przejście na rentę - ile odpraw?

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania przyniósł do szkoły zaświadczenie o niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela. Zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy i z tego tytułu zostanie mu wypłacona odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bowiem zatrudniony jest ponad 20 lat. Nauczyciel ten otrzymał również rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy z tego tytułu również należy wypłacić odprawę?

Obliczanie stażu pracy na potrzeby ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarł pracownik szkoły, który pracował od 1 września 1980 r. do 31 sierpnia 2008 r. oraz został powtórnie zatrudniony od 1 września 2010. Czy odprawę pośmiertną należy wypłacić w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, czy do stażu pracy wliczyć poprzednie zatrudnienie i wypłacić odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który żąda przywrócenia do pracy

Pytanie: Czy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który złożył odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, a jednocześnie przeszedł na emeryturę?

Odprawa dla nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel z 30-letnim stażem 1 września 2012 został przeniesiony na okres 1 roku do innego gimnazjum na podstawie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela. Teczka poszła za nauczycielem. W maju 2013 nauczyciel ten dostanie ode mnie wypowiedzenie gdyż moja szkoła będzie likwidowana w sierpniu 2013r. Czy przysługuje mu odprawa? Jeżeli tak to na podstawie jakiej dokumentacji obliczyć jej wysokość?

Odprawa emerytalna po odprawie rentowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w naszej szkole 20 lat temu. W poprzednim miejscu pracy otrzymał odprawę z tytułu przejścia na rentę. Teraz nabył prawo do emerytury. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Czy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania odprawa w związku rozwiązaniu stosunku pracy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

Odprawa emerytalna, gdy nauczyciel osiągnął wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego po rozwiązaniu stosunku pracy

Pytanie: Nauczyciel w styczniu 2011 r. rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. W lipcu 2012 r. osiągnął wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego i przeszedł na to świadczenie. Czy należy teraz wypłacić odprawę emerytalną?

Dodatek motywacyjny w odprawie emerytalnej wypłacanej w sierpniu

Pytanie: 31 sierpnia zostanie wypłacona dyrektorowi szkoły odprawa emerytalne. Czy dodatek motywacyjny wypłacany w okresie od września do czerwca minionego roku szkolnego powinien być uwzględniony w podstawie obliczenia odprawy emerytalnej?

Odprawa pośmiertna, gdy osobą uprawnioną jest dyrektor szkoły

Pytanie: Zmarł pracownik obsługi szkoły, a zarazem mąż dyrektora szkoły. Do odprawy pośmiertnej uprawniona jest dyrektor szkoły, jako żona oraz córka zmarłego pracownika. Kto powinien przyznać odprawę pośmiertną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel