Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Regulamin ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące tworzenia, zmiany i treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

Dofinansowanie zakupu węgla ze środków ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy nauczycielowi można wypłacić zapomogę na zakup węgla na zimę ze środków ZFŚS (zakup potwierdzony fakturą)?

Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Nauczyciela ze środków ZFŚS

Zbliża się 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku pojawia się pytanie - czy poczęstunek dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów, można sfinansować ze środków funduszu socjalnego? Odpowiedź brzmi: Tak! Poznaj 3 zasady organizowania uroczystości ze środków ZFŚS bez konieczności badania sytuacji socjalnej poszczególnych osób.

Niewykorzystanie 14 dni urlopu a obowiązek zwrotu świadczenia urlopowego z ZFŚS

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny, w związku z planowanym co najmniej 14-dniowym urlopem, otrzymał dofinansowanie do wypoczynku. W trakcie urlopu zachorował, lecz nie chce pozostałej części urlopu wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu choroby. Czy powinien zwrócić świadczenie urlopowe z ZFŚS?

Minimalna liczba uczestników, by zorganizować imprezę ze środków ZFŚS

Pytanie: W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zapis o dofinansowaniu kultury. W szkole pracuje 35 osób. Jaka jest wymagana minimalna liczba osób, która musi skorzystać np. z wyjścia do kina lub teatru, aby dofinansować zakup biletów?

Czy świadczenia z ZFŚS w szkole przyznawane są wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej?

Pytanie: Czy na każde świadczenie z ZFŚS w szkole zainteresowany musi składać wniosek do dyrektora szkoły?

Uzależnienie prawa do świadczeń z ZFŚS od przepracowanego okresu

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS można zastrzec, że uprawnione do korzystania z Funduszu Socjalnego są tylko te osoby, które pracują np. co najmniej rok?

Pozbawienie prawa do świadczeń z ZFŚS w związku z brakiem oświadczenia o dochodach

Pytanie: Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach do ZFŚS, to czy w takiej sytuacji jest pozbawiony wszystkich świadczeń z ZFŚS?

Pozbawienie prawa do świadczeń z ZFŚS w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia o wysokości dochodów

Pytanie: Czy regulamin ZFŚS może określać, że w przypadku niezgodnego oświadczenia o wysokości przychodu pracownik zostanie pozbawiony świadczeń socjalnych na pewien okres np. 1 rok?

Brak przedstawicieli związków zawodowych w szkole - jak uzgodnić treść regulaminu ZFŚS

Pytanie: W szkole mam tylko dwóch związkowców (1 ZNP i 1 Solidarność), przy zatrudnianiu 32 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi. Czy należy uzgadniać zmiany regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi czy z reprezentantami pracowników?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel