Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Regulamin ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące tworzenia, zmiany i treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

Rola komisji socjalnej w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole

Pytanie: Jaka jest właściwie rola komisji socjalnej, skoro dyrektor twierdzi, że on decyduje o funduszu i jego zdanie jest wiążące?

ZFŚS w szkole - zakres uzgodnień z zakładowymi związkami zawodowymi

Pytanie: Jaka procedura i jaki dokument dotyczący ZFŚS w szkole podlega uzgodnieniu ze związkami  zawodowymi? Czy jednostkowe wydatki związane z ZFŚS (np. zapomoga losowa) wymagają każdorazowego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową?

Zmiany w regulaminie ZFŚS w szkole przy braku związków zawodowych w szkole

Pytanie: Czy niewielkie zmiany w regulaminie ZFŚS w szkole muszą zostać umieszczone w protokole z posiedzenia rady pedagogicznej, czy wystarczy, że będą one umieszczone w protokole komisji socjalnej wraz z podpisami nauczycieli? Dodam, że w naszej placówce nie działają żadne związki zawodowe.

Przekazanie prawa administrowania środkami ZFŚŚ w szkole jednostce obsługi ekonomiczno-administracyjnej

Pytanie: Organ prowadzący chce w całości powierzyć administrowanie ZFŚS jednostce, która prowadzi kadry i płace szkół. Czy jest to zgodne z prawem? Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor szkoły, który z mocy ustawy jest administratorem funduszu i odpowiada za niego?

Spotkanie opłatkowe ze środków ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy istnieje możliwość pokrycia kosztów imprezy integracyjnej z okazji Bożego Narodzenia (spotkanie integracyjne dla pracowników i emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS) ze środków ZFŚS na podstawie faktury z restauracji przygotowującej imprezę? Jaka treść powinna widnieć na fakturze? Czy w przypadku dofinansowania trzeba stosować kryterium dochodowe?

Pozbawienie emerytów prawa do pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚŚ

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS można pominąć emerytów i rencistów szkoły w zapisie o pożyczkach mieszkaniowych?

Sfinansowanie tej samej protezy zarówno ze środków ZFŚS, jak i funduszu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel złożył wnioski o zapomogę zdrowotną z funduszu zdrowotnego i ZFŚS, dołączając tą samą fakturę za protezę stomatologiczną. Przy jednym wniosku dołączył oryginał, zaś drugim kserokopię. Czy słuszne byłoby przyznanie zapomogi zdrowotnej z dwóch źródeł w jednym zakładzie pracy?

rodzina na wakacjach nad morzem

Na urlop ze środków z ZFŚŚ w szkole

Wakacje w szkołach to czas urlopów. Łatwiej zapewnić sobie i swojej rodzinie wypoczynek, gdy otrzyma się wsparcie z funduszu socjalnego. O tym, czy i w jakiej wysokości pracownicy otrzymają dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚŚ, decyduje regulamin obowiązujący w danej szkole. Przyznając świadczenia, należy jednak pamiętać o bezwzględnie obowiązujących zasadach, jakie ustanawia ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych!

Świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu tak jak nauczycielowi należą się równocześnie świadczenie urlopowe i wczasy pod gruszą?

Dofinansowanie wyjazdu do sanatorium ze środków ZFŚŚ w szkole

Pytanie: Czy ze środków funduszu socjalnego w szkole można dofinansowywać wyjazd do sanatorium?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel