Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadczenie urlopowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielom. Sprawdź, komu należy wypłacić świadczenie urlopowe!

Prawo do świadczenia urlopowego nauczycieli - 12 wątpliwości z praktyki

Do 31 sierpnia należy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Sprawdź, czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom, którzy przebywali na całorocznym urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie wychowawczym.  Przekonaj się, jakie zwolnienia od pracy wpływają na wysokość tego świadczenia oraz czy nauczyciel podejmujący dodatkową pracę w stanie nieczynnym otrzyma dwa świadczenia urlopowe?. Poznaj odpowiedź na 12 najczęściej występujących w praktyce wątpliwości i zyskaj pewność, że wszyscy nauczyciele otrzymali świadczenia urlopowe w prawidłowej wysokości.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli według odrębnych, autonomicznych reguł

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po feriach zimowych i do końca czerwca 2017 r. Czy należy mu się świadczenie urlopowe? Wszak nie ma spełnionego warunku 14 dni nieprzerwanego urlopu.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zawieszonego w obowiązkach służbowych

Pytanie: Nauczyciel został zawieszony w obowiązkach na okres od lutego do czerwca 2017 r. Czy temu nauczycielowi należny wypłacić świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe przy krótkotrwałym zatrudnieniu na czas określony

Pytanie: Z nauczycielem zawarto umowę o pracę do 31.08.2015 r., a następnie przedłużono ją do dnia porodu do 9.12.2015 r. Czy nauczycielowi należy się za okres od 01.09.2015 - 09.12.2015 r. świadczenie urlopowe?

Wypłata świadczenia urlopowego po ustaniu stosunku pracy

Pytanie: Jeżeli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do dnia rozwiązania umowy przebywa na urlopie wypoczynkowym, który trwa nieprzerwanie 22 dni i nie złożył do tego dnia wniosku o świadczenie urlopowe, może ubiegać się o wypłacenie świadczenia po ustaniu stosunku pracy?

Dzień urlopu bezpłatnego a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel w roku szkolnym 2014/2015 skorzystał z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Czy należy odliczyć jeden dzień zatrudnienia ustalając wysokość świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe nauczycieli za rok szkolny 2014/2015

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych, oprócz regulaminowych świadczeń z funduszu socjalnego, mają prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego na podstawie Karty Nauczyciela. Świadczenie to należy wypłacić do 31 sierpnia, jednakże w większości szkół nauczyciele otrzymują je na przełomie czerwca i lipca. Poznaj 10 przykładów ustalania prawa do świadczenia urlopowego oraz sprawdź, którym nauczycielom należy wypłacić to świadczenie.

kalkulator na banknotach Euro

5 wzorów obliczeń świadczenia urlopowego nauczycieli

W 2015 roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1093,93 zł. Nauczyciele zatrudnieni przez część roku szkolnego oraz na część etatu otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2014/2015. Wypróbuj 5 wzorów obliczeń świadczenia urlopowego dla nauczycieli i skorzystaj z praktycznej tabeli z przykładowymi obliczeniami.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela powracającego z urlopu wychowawczego czy dla jego zastępcy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w dniu 15 października 2014 r. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. w związku z powrotem zastępowanego nauczyciela do pracy po urlopie wychowawczym. Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który nie nabył prawa do urlopu

Pytanie: Czy nauczycielowi , który podjął swoją pierwsza pracę w życiu  w szkole feryjnej i pracował od 1 września do 31 grudnia 2014 r., należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel