Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadczenie urlopowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielom. Sprawdź, komu należy wypłacić świadczenie urlopowe!

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel zostaje przeniesiony do innej szkoły z dniem 1 lipca. Kto wypłaca świadczenie urlopowe - dotychczasowy pracodawca czy nowa szkoła?

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy ze świadczenia urlopowego nauczyciela

Pytanie: Czy można potrącić naliczony podatek od osób fizycznych ze świadczenia urlopowego nauczyciela czy też należy wypłacić świadczenie w pełnej wysokości, a podatek potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Zwolnienie od pracy bez prawa do wynagrodzenia a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel w trakcie roku szkolnego był nieobecny w pracy - była to nieobecność usprawiedliwiona lecz bez prawa do wynagrodzenia. Czy świadczenie urlopowe należy pomniejszyć o tę nieobecność?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który przebywał na urlopie bezpłatnym przez część miesiąca

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin przebywał na urlopie bezpłatnym od 12 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r. W jakiej wysokości powinien otrzymać świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych przez część miesiąca

Pytanie: W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielowi, który pracował w szkole w wymiarze 14/18 etatu w okresie 01.09.2013 - 5.11.2013 r. oraz drugiemu zatrudnionemu w okresie 6.11.2013 - 28.06.2014 r. w wymiarze 14/18?

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w roku szkolnym 2012/2013 ma ograniczone zatrudnienie do 10/18.  Czy powinien on otrzymać świadczenie urlopowe w pełnej wysokości czy proporcjonalnie do wymiaru pensum?

Świadczenie urlopowe po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy wyrokiem sądu. Czy za czas pozostawania bez pracy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe?

Wysokość świadczenia urlopowego nauczyciela zatrudnionego do 31 lipca

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r. należy wypłacić w pełnym wymiarze, czy proporcjonalnie za przepracowany okres?

Dodatkowa umowa za zgodą kuratora a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Z nauczycielem zawarto dwie umowy o pracę: jedna na pełen etat na czas nieokreślony, a druga za zgoda kuratorium w wymiarze 3/18 (brak kwalifikacji). Czy świadczenie urlopowe należy wypłacić z obu umów czy z jednej?

Świadczenie urlopowe, gdy nauczyciel otrzymał ekwiwalent za urlop

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo od 1 września 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Nabył prawo do 28 dni urlopu, z czego 11 dni wykorzystał w czasie ferii zimowych, które trwały do 3 lutego 2013 r.,  a za pozostałe 17 dni otrzymał ekwiwalent. Czy należy wypłacić mu jeszcze świadczenie urlopowe, skoro otrzymał już ekwiwalent za urlop?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel