Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadczenie urlopowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielom. Sprawdź, komu należy wypłacić świadczenie urlopowe!

Wypłata świadczenia urlopowego w czerwcu

Pytanie: Kiedy najwcześniej można wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycieli? Czy może to nastąpić już np. w ostatnim tygodniu czerwca?

Raport specjalny: 15 przykładów obliczania świadczenia urlopowego w 2012 r.

Do 31 sierpnia 2012 r. należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom za rok szkolny 2011/2012. Świadczenie to przysługuje zarówno nauczycielom zatrudnionym w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy, przez cały rok szkolny, jak i krócej. Poznaj zasady obliczania wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli za 2012 r.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy nauczycielowi zawieszonemu w czynnościach należy się świadczenie urlopowe?

Urlop bezpłatny a świadczenie urlopowe nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który od maja do końca sierpnia przebywał na urlopie bezpłatnym należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na okres roku szkolnego w wymiarze 10/18 etatu miał dwukrotnie zmieniany wymiar czasu pracy w następujący sposób: 6/18 etatu od 7 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. 14/18 etatu od 1 maja do 29 czerwca 2012 r. Jaki wymiar zatrudnienia przyjąć w celu obliczenia świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe nauczyciela na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej w okresie od 26 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. na urlopie wychowawczym przysługuje świadczenie urlopowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Osoba ta jest zatrudniona w placówce na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypłata świadczenia urlopowego, gdy nauczyciel ma dwie umowy

Pytanie: Nauczyciel posiadał dwie umowy, jedną od 1 września do 31 sierpnia, drugą na czas określony od 10 października do 15 kwietnia, ucząc za zgodą kuratora. Jak powinna wyglądać wypłata świadczenia urlopowego dla tego nauczyciela?

Świadczenie urlopowe po ustaniu zatrudnienia w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczycielom zatrudnionym na kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego, którzy rozwiązali umowę o pracę na własną prośbę, należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Podwyższone świadczenie urlopowe - czy jest możliwe

Pytanie: Czy nauczycielom pracującym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, do którego uczęszczają dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z uwagi na trudne warunki pracy przysługuje podwyższone świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Czy podczas ustalania świadczenia urlopowego odlicza się okres urlopu bezpłatnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel