Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadczenie urlopowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wypłacania świadczenia urlopowego nauczycielom. Sprawdź, komu należy wypłacić świadczenie urlopowe!

Archiwalny Świadczenie urlopowe nauczycieli za rok szkolny 2014/2015

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych, oprócz regulaminowych świadczeń z funduszu socjalnego, mają prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego na podstawie Karty Nauczyciela. Świadczenie to należy wypłacić do 31 sierpnia, jednakże w większości szkół nauczyciele otrzymują je na przełomie czerwca i lipca. Poznaj 10 przykładów ustalania prawa do świadczenia urlopowego oraz sprawdź, którym nauczycielom należy wypłacić to świadczenie.

Archiwalny Świadczenie urlopowe nauczycieli na 2011 rok

Do końca sierpnia należy wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycieli. W 2011 r. nauczyciele zatrudnieni w peł­nym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i przez kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia. Sprawdź, kto może otrzymać świadczenie urlopowe.

Archiwalny Wysokość świadczenia urlopowego dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy pracownikom administracji oraz obsługi należy się świadczenie urlopowe w takiej samej wysokości jak nauczycielom?

Archiwalny Świadczenie urlopowe dla dyrektora szkoły, który nie wykorzystał w całości urlopu w czasie wakacji

Pytanie: 1 września br. objąłem stanowisko dyrektora szkoły. Poprzedni dyrektor otrzymał zgodę organu prowadzącego na urlop uzupełniający, ponieważ nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całości w czasie wakacji - o czym poinformował księgową dopiero teraz. Były dyrektor domaga się zapłaty za okres tego urlopu. Księgowa jednak zdążyła wypłacić mu już świadczenie urlopowe. Czy w tej sytuacji należy mu się świadczenie urlopowe?

Archiwalny Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2010 r.

Do końca sierpnia musisz wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom zatrudnionym w Twojej szkole. W tym roku nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.047,84 zł. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze i krócej niż przez rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia. Sprawdź, jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego w 2010 r.

Archiwalny Świadczenie urlopowe a podatek dochodowy od osób fizycznych

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela jest zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 380 zł?

Archiwalny Świadczenie urlopowe przy zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe należy się pracownikowi pedagogicznemu zatrudnionemu na podstawie Kodeksu pracy?

Archiwalny Świadczenie urlopowe nauczycieli kontra "wczasy pod gruszą"

Pytanie: Interesują mnie rozwiązania prawne dotyczące świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawa dotyczy świadczenia urlopowego dla nauczycieli i popularnie zwanych „wczasów pod gruszą”. Czy nauczycielowi należą się oba świadczenia, czy tylko jedno?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel