Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym – nie tylko z ostatniego roku szkolnego

Pytanie: Czy na świadectwie ucznia klasy ósmej można podać sukcesy z całego ośmioletniego cyklu nauczania?

Arkusz ocen na koniec nauki w LO

Pytanie: Jak należy wypełnić arkusz ocen ucznia kończącego liceum ogólnokształcące?

Kwestowanie w ramach WOŚP w świadectwie szkolnym

Pytanie: Czy fakt zbierania przez ucznia od wielu lat pieniędzy na WOŚP może być uznany za wolontariat i wpisany do świadectwa szkolnego?

Jak oznaczyć odbiór duplikatu świadectwa w arkuszu ocen

Pytanie: Czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa, czy tylko należy napisać "dowód osobisty", czy też nie należy wpisywać niczego?

Pozbawienie praw rodzicielskich – co wpisać do arkusza ocen

Pytanie: Jeśli ojciec dziecka pozbawiony jest praw rodzicielskich, to czy wpisuje się jego imię i nazwisko do arkusza ocen ucznia? A może w arkuszu powinno się znaleźć imię ojczyma?

Lista obecności nauczycieli gdy prowadzony jest dziennik elektroniczny – czy nadal obowiązkowa

Pytanie: Czy jeżeli w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, to nadal potrzebna jest papierowa lista obecności nauczycieli?

Jaka data w księdze uczniów, gdy uczeń przeszedł do innej szkoły

Pytanie: Jaką datę należy wpisać w papierowej księdze uczniów, gdy uczeń otrzymuje promocję w danym roku szkolnym do następnej klasy, a od nowego roku szkolnego przechodzi do innej szkoły? Szkoły przesyłają potwierdzenie, że uczeń przyjęty zostaje 1 września. Jak ma wyglądać wpis w naszej księdze uczniów, z jaką datą – 1 września czy 31 sierpnia?  

Wyniki klasyfikacji śródrocznej – czy wpisywać w arkusz ocen ucznia

Pytanie: Czy w arkuszach ocen ucznia muszą być wpisane wyniki klasyfikacji śródrocznej, czy mogą być tylko wyniki klasyfikacji rocznej?

Doradztwo zawodowe – w jakim dzienniku zapisywać

Pytanie: Czy zajęcia z doradztwa zawodowego trzeba zapisywać w dzienniku lekcyjnym czy dodatkowym?

Czy świetlica może prowadzić dzienniki w formie papierowej, gdy w szkole przyjęta jest forma elektroniczna

Pytanie: Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel