Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Arkusze ocen dla uczniów klas VII przekształcanych szkół

Pytanie: Jak prawidłowo założyć arkusz ocen dla ucznia klasy VII w roku szkolnym 2017/2018?

Uczeń, który nie zdał do II klasy gimnazjum i jest uczniem szkoły podstawowej – co z księgą uczniów i arkuszem ocen

Pytanie: Czy uczniowi, który nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum i od 1 września 2017 r. stał się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, zakładamy nowy arkusz ocen w szkole podstawowej i wpisujemy do księgi uczniów? Czy też gimnazjum przekazuje arkusz ocen do szkoły podstawowej?

Zajęcia z godzin dyrektorskich – czy wpisać do dziennika

Pytanie: Czy zajęcia z godzin dyrektorskich, jeżeli uczestniczy cała klasa, powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego czy dziennika zajęć dodatkowych?

Pieczątki na świadectwach gimnazjalistów

Pytanie: Pytanie dotyczy świadectw klas gimnazjalnych w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego. Jaką pieczęcią należy pieczętować świadectwa klas II i III gimnazjum?

Niepromowanie ucznia gimnazjum i kontynuacja nauki w klasie VII – jak prowadzić dokumentację nauczania

Pytanie: Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Jak powinien być wpisany do księgi uczniów przekształconej szkoły?

Czy dla uczniów szkoły branżowej trzeba założyć nowe księgi

Pytanie: Czy w nowej księdze dla uczniów branżowej szkoły I stopnia numerację zaczynamy od 1, czy mają to być kolejne numery z księgi uczniów zasadniczej szkoły zawodowej?

Czy w przyłączanym gimnazjum można kontynuować prowadzenie e-dziennika

Pytanie: Do szkoły (w której funkcjonuje dziennik tradycyjny) przyłączone będzie gimnazjum, w którym funkcjonuje tylko e-dziennik. Chcemy od przyszłego roku wprowadzić e-dziennik i dziennik tradycyjny prowadzić przez rok. Czy klasy gimnazjum będą mogły pracować tylko na e-dzienniku, czy też będą musiały prowadzić również dziennik papierowy?

Księgi uczniów po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum

Pytanie: Jak postąpić z księgami uczniów gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową lub gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, które rozpoczną działalność 1 września 2017 r.? Czy księgi ww. gimnazjów należy zamknąć, a uczniów kl. II i III dotychczasowego gimnazjum przepisać do księgi uczniów danej szkoły podstawowej?

Czy uczniowie muszą potwierdzić odbiór świadectwa

Pytanie: Czy wszyscy uczniowie szkoły podstawowej powinni potwierdzić odbiór świadectwa szkolnego? Do tej pory tylko uczniowie klas VI potwierdzali odbiór świadectw w Rejestrze wydanych świadectw.

Gdzie wpisać w arkuszu ocen informację o zdanym egzaminie zawodowym

Pytanie: W arkuszu ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej należy umieścić informację o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Czy zapis umieszczamy w rubryce pod wynikami klasyfikacji rocznej w klasie III, czy też przy wynikach klasyfikacji końcowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel