Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Gdy brakuje miejsca do wpisywania uczniów danego rocznika w księdze ewidencji...

Pytanie: Jak prawidłowo dokonać zapisu nowych uczniów w księdze ewidencji z każdego rocznika, gdy brakuje pozycji (na kolejnych stronach wpisane są już dalsze roczniki)? Czy dopuszczalne jest doklejanie czy raczej założenie dodatkowej strony każdemu rocznikowi?

Prowadzenie jednej księgi uczniów w zespole szkół – czy możliwe

Pytanie: Czy w zespole szkół należy prowadzić odrębne księgi uczniów dla każdego typu szkoły, np. dla Szkoły Podstawowej, dla Branżowej Szkoły I stopnia, dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej? Co w sytuacji kiedy do tej pory prowadzona była jedna księga uczniów dla wszystkich typów szkół?

Nowe indeksy w szkołach dla dorosłych od roku szkolnego 2018/2019

Pytanie: Czy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach zaocznych dla dorosłych będzie trzeba obowiązkowo zakładać i prowadzić indeksy?

Czy wzór arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów MEN-II/163/2 nadal obowiązuje

Pytanie: Czy jest konieczne prowadzenie zbioru arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów (MEN-II/163/2) zawartego w rozporządzeniu z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, skoro nie ma takiego druku w nowych rozporządzeniach?

Niepromowanie ucznia klasy II – czy trzeba wydać świadectwo

Pytanie: Czy uczeń II klasy szkoły podstawowej, który na wniosek rodzica za zgodą rady pedagogicznej zostanie w klasie II na kolejny rok, powinien otrzymać jakieś świadectwo na koniec roku szkolnego? Czy jest wtedy klasyfikowany (ze względu na obecności), ale nie jest promowany do kolejnej klasy? Jeśli nie świadectwo, to jaki dokument należy wydać takiemu uczniowi?

Obowiązujące wzory świadectw w szkole podstawowej z klasami gimnazjalnymi

Pytanie: Jakie są aktualnie obowiązujące wzory wydawanych świadectw w szkole podstawowej z klasami gimnazjalnymi – w roku szkolnym 2017/2018?

Nazwa szkoły na świadectwach uczniów gimnazjum po przekształceniu w liceum

Pytanie: Od 1 września 2017 r. gimnazjum zostało przekształcone w liceum. Obecnie są w nim klasy gimnazjalne i klasa licealna, ale w nazwie szkoły tylko liceum. Jaką nazwę szkoły wpisać na świadectwach uczniom gimnazjum?

Wcześniejsze wydanie świadectw szkolnych – czy możliwe

Pytanie: Czy można 21 czerwca po zakończonych zajęciach w tym dniu wydać świadectwa kl. I-III – ze względów organizacyjnych?

Jakiej pieczęci na świadectwie szkolnym powinien użyć wicedyrektor w zastępstwie dyrektora

Pytanie: Z powodu nieobecności dyrektora szkoły (przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim) zastępuje go wicedyrektor. Pieczątką o jakiej treści wicedyrektor powinien podpisywać świadectwa?

Promocja ucznia w ciągu roku – kiedy wystawić świadectwo

Pytanie: Uczeń klasy I szkoły podstawowej zostaje w trakcie roku szkolnego (maj) promowany do klasy drugiej. Czy takiemu uczniowi należy wypisać świadectwo ukończenia klasy I z datą majową, czy też w czerwcu dać świadectwo ukończenia klasy II?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel