Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Czy ucznia odbywającego nauczanie domowe należy wpisać do dziennika elektronicznego

Pytanie: Jak w dzienniku elektronicznym odnotować fakt nauczania domowego (dziecko przebywa za granicą z rodzicami, ma zdawać wszystkie egzaminy klasyfikacyjne, jest orzeczenie oraz decyzja dyrektora)?

Dokumentowanie zajęć WDŻ w dzienniku lekcyjnym

Pytanie: Jak w dzienniku lekcyjnym należy dokumentować zajęcia WDŻ? Czy odnotowujemy je na karcie ocen i na koniec semestru wpisujemy „uczęszczał/uczęszczała” lub „uczestniczył/uczestniczyła”?

Zmiana danych adresowych ucznia – czy trzeba poprawiać w dokumentacji nauczania

Pytanie: Czy przy zmianie danych adresowych ucznia (każdorazowej), należy zmieniać dane w dokumentacji szkolnej? Zdarza się, że uczeń wielokrotnie zmienia miejsce zamieszkania w trakcie kilku lat i trzeba korektę danych powielać (wielokrotność skreśleń, brak miejsca itp.).

W jaki sposób wystawić świadectwo ukończenia gimnazjum po zmianie imienia i nazwiska

Pytanie: Uczeń ukończył gimnazjum w 2008 r. Przysłał prośbę wraz z decyzją administracyjną, która potwierdza zmianę nowego imienia i nazwiska. Czy wystawiając nowe świadectwo na nowe imię i nazwisko, ma mieć ono moc oryginału, czy na tym świadectwie wpisuje się jakieś adnotacje, kto podpisuje świadectwo? Czy wystawiamy duplikat świadectwo na stare nazwisko robiąc adnotacje na końcu świadectwa?

Zmiany danych uczniów po zmianie nazw ulic

Pytanie: Czy w związku z uchwałą rady miejskiej zmieniającą nazwy ulic w mieście, należy dokonać zmian danych (w adresach zamieszkania uczniów) w dokumentacji przebiegu nauczania, tj. w księdze ewidencji, księdze uczniów, arkuszach ocen i dziennikach lekcyjnych?

Czy ocena uzyskana na zajęciach z religii poza szkołą może być wpisana do dziennika

Pytanie: Uczeń przyniósł zaświadczenie z parafii ewangelicko-augsburskiej z wpisaną oceną śródroczną z religii. Czy te ocenę wpisujemy do dziennika? Na religię uczęszcza indywidualnie, poza szkołą? Ocenę z religii uzyskaną w trakcie uczęszczania na religię poza szkołą wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

Dokumentowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Pytanie: Jaką dokumentację powinna prowadzić szkoła dla ucznia, który będzie objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia? Czy należy założyć dla ww. ucznia dziennik, dla przedmiotów realizowanych indywidualnie? W formie jakiego dokumentu przedstawić rodzicowi informację o realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

Prowadzenie e-dziennika a awaria komputerów

Pytanie: W naszej szkole obowiązuje tylko dziennik elektroniczny. Czy dyrektor musi zapewnić nauczycielom stały dostęp do komputera? Co zrobić w razie długiej awarii sprzętu? Czy dyrektor ma prawo wymagać, aby nauczyciel zostawał po godzinach pracy i na sprzęcie w innej sali uzupełniała np. frekwencję uczniów?

Informacje o uczniach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w e-dzienniku

Pytanie: Czy szkoła może zamieścić w e-dzienniku informacje dostępne tylko dla nauczycieli nt. wskazań do pracy z uczniem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. z dysortografią lub objętych IPET-em? Czy umieszczanie takich danych przy konkretnych uczniach jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Duplikaty świadectw dla absolwentów szkoły zawodowej przekształconej w szkołę branżową

Pytanie: Kto wg obecnego stanu prawnego wydaje duplikaty świadectw uczniom (kl. II i III ) i absolwentom dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej? Czy zespół szkół, w skład którego wchodzi branżowa szkoła I stopnia (przekształcona z zasadniczej szkoły zawodowej) czy Kuratorium Oświaty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel