Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Czy organ prowadzący może odmówić finansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy organ prowadzący może odmówić przyznania środków na realizację godziny z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami? Czy dyrektor może przydzielić godziny z tej pomocy tylko dla uczniów z orzeczeniami, a z braku środków pominąć zajęcia zalecane w opiniach?

Przekazywanie podręczników z dotacji – czy coś się zmieniło

Pytanie: Jaka jest procedura przekazywania podręczników z dotacji w roku szkolnym 2017/2018?

Likwidacja gimnazjum – czy trzeba zamknąć księgi inwentarzowe

Pytanie: Czy po likwidacji gimnazjum i włączeniu go do zespołu placówek oświatowych, należy zamknąć księgi inwentarzowe i majątek gimnazjum wpisać do ksiąg inwentarzowych zespołu? Czy też można kontynuować dalej te same księgi?

Kto wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji, gdy gimnazjum ma być włączone do podstawówki

Pytanie: W przypadku włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, kto powinien wydać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji – dyrektor czy organ prowadzący?

Przekształcenie zespołu szkół w szkołę podstawową – czy to likwidacja jednostki

Pytanie: Z dniem 1 września nastąpi likwidacja Zespołu Publicznych Szkół, w skład której wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, a powstanie szkoła podstawowa. Czy w związku z likwidacją ZPS należy przeprowadzić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą mienia, pomimo że dyrektor ZPS będzie dyrektorem szkoły podstawowej? Czy należy przeprowadzić pełną procedurę likwidacji ZPS i powołania nowej jednostki łącznie z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem na dzień 30 listopada 2017 r. bilansu?

Umowy z najemcami pomieszczeń szkolnych na kolejny rok szkolny, gdy dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia

Pytanie: Czy dyrektor, któremu powierzono trwały zarząd do 31 sierpnia 2017 r. i który przestanie być dyrektorem od 1 września 2017 r., ma prawo negocjować i zawierać umowy z najemcami na przyszły rok szkolny?

Wystawianie faktur dla rady rodziców po centralizacji VAT

Pytanie: Pytanie dotyczy finansów rady rodziców, w sytuacji wprowadzenia scentralizowanego VAT-u. Rada posiada konto w banku, w regulaminie ma zapis, że płaci rachunki w formie przelewu i gotówki. Na kogo usługodawcy mają wystawiać faktury, gdy rada nie ma osobowości prawnej?

W jaki sposób mogą być przechowywane fundusze rady rodziców

Pytanie: Czy rada rodziców musi przechowywać fundusze na rachunku bankowym? Jakie są inne formy i zasady przechowywania tych funduszy?

Czy z dotacji na podręczniki można zakupić projektor multimedialny

Pytanie: Szkoła otrzymuje dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W myśl ustawy materiały edukacyjne, jakie można zakupić z tej dotacji, mają mieć formę papierową lub elektroniczną. Mogą również być przeznaczone na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów. Czy z tych środków szkoła może zakupić również projektor multimedialny? Jakie jeszcze materiały możemy traktować jako edukacyjne?

Reklamy na stronie internetowej szkoły – czy można pobierać opłaty

Pytanie: Czy szkoła może umieszczać na swojej stronie internetowej reklamy i pobierać z tego tytułu opłaty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel