Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Wystawianie faktur dla rady rodziców po centralizacji VAT

Pytanie: Pytanie dotyczy finansów rady rodziców, w sytuacji wprowadzenia scentralizowanego VAT-u. Rada posiada konto w banku, w regulaminie ma zapis, że płaci rachunki w formie przelewu i gotówki. Na kogo usługodawcy mają wystawiać faktury, gdy rada nie ma osobowości prawnej?

W jaki sposób mogą być przechowywane fundusze rady rodziców

Pytanie: Czy rada rodziców musi przechowywać fundusze na rachunku bankowym? Jakie są inne formy i zasady przechowywania tych funduszy?

Czy z dotacji na podręczniki można zakupić projektor multimedialny

Pytanie: Szkoła otrzymuje dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W myśl ustawy materiały edukacyjne, jakie można zakupić z tej dotacji, mają mieć formę papierową lub elektroniczną. Mogą również być przeznaczone na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów. Czy z tych środków szkoła może zakupić również projektor multimedialny? Jakie jeszcze materiały możemy traktować jako edukacyjne?

Reklamy na stronie internetowej szkoły – czy można pobierać opłaty

Pytanie: Czy szkoła może umieszczać na swojej stronie internetowej reklamy i pobierać z tego tytułu opłaty?

Obowiązki związane z finansowaniem wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Pytanie: Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do szkoły macierzystej (obwodowej), która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 km od miejsca zamieszkania?

Zakup licencji i usługi hostingu – klasyfikacja budżetowa

Pytanie: Jaki paragraf będzie właściwy do zakupu licencji oraz świadczenia usługi hostingu (licencja na jeden rok) – 4210 czy 4300?

Który paragraf wydatków obejmuje koszty postępowania procesowego

Pytanie: Nauczyciel wniósł sprawę do Sądu pracy przeciwko szkole (otrzymał wypowiedzenie godzin z powodu przewidywanego mniejszego naboru do szkoły). Jednak okazało się, że szkoła zapewni nauczycielowi cały etat i w związku z tym wysłano pismo do sądu z informacją. Następnie nauczyciel wycofał pozew i zrzekł się roszczenia. Sąd umorzył postępowanie w sprawie oraz zasądził od szkoły na rzecz powódki kwotę 360 zł kosztów postępowania procesowego. Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatki?

Dotacja w formie rekompensaty – na co może być przeznaczona

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną ze starostwa w formie rekompensaty za zdanie egzaminów zawodowych przez słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego? Na jakie wydatki może być przeznaczona?

Pobieranie opłat za obiady w szkole – zgodne z polityką rachunkowości

Pytanie: W szkole działa stołówka szkolna. Większość dzieci otrzymuje dofinansowanie do obiadów z opieki społecznej. Niewielka grupa dzieci nie dostaje takiego dofinansowania. Rodzice sami opłacają koszt obiadów. Do tej pory wpłacali pieniądze do intendentki szkolnej – na kwitariusz – i otrzymywali potwierdzenie wpłaty. Następnie intendentka wpłacała pieniądze na konto żywieniowe szkoły. Czy taki sposób pobierania opłat za posiłki jest prawidłowy?

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela wypłacona z dotacji

Pytanie: Czy z dotacji można wypłacić oprawę dla zwalnianego nauczyciela? Dotyczy szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel