Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Przetarg na organizację wycieczki – kiedy będzie konieczny

Pytanie: Szkoła organizuje dwie wycieczki (przez różne biura podróży, w różnych terminach). Wartość jednej wycieczki wynosi 60 tys. zł, a drugiej 90 tys. zł. Czy należy przeprowadzać przetarg na ich organizację?

Środki z grantu – na jakie konto powinny trafić

Pytanie: Szkoła ma możliwość uzyskania grantu, z którego pozyska pieniądze na podstawie umowy darowizny. Czy pieniądze, które będą darowizną, powinny wpłynąć na konto organu prowadzącego, główne konto szkoły, czy na wyodrębnione konto przy szkole?

dotacje dla szkół zawodowych 2019

Czego dotyczą zmiany w zasadach dotowania szkolnictwa zawodowego

Część zmian w zakresie finansowania kształcenia zawodowego weszła w życie już 1 stycznia 2019 r., jednak niektóre przepisy zaczną obowiązywać dopiero 1 września 2019 r. Warto więc przygotować się na nadchodzące zmiany prawne w tym zakresie.

7917b923769a830beadb6ef3d2c7c430217e63ce-large

Sprawdź, w jaki sposób prowadzić księgę inwentarzową

Pytanie: Jak prowadzić księgę inwentarzową – salami czy działami?

Rekompensata w związku z transakcjami handlowymi – czy przysługuje również szkole

Pytanie: Jednostki organizacyjne zobowiązane są do obciążania swoich dłużników rekompensatą z tytułu dochodzenia niezapłaconej należności od transakcji handlowych. Czy dyrektor szkoły może wydać zarządzenie, w którym określi terminy opóźnienia w zapłacie( np. na ostatni dzień miesiąca), po którym naliczane będzie 40 euro?

Połączenie szkoły i przedszkola w zespół – czy należy zamknąć księgi rachunkowe

Pytanie: Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

Wyjazd ucznia na konkurs – kto ponosi koszty

Pytanie: Czy można z budżetu szkoły sfinansować dojazd ucznia na konkurs środkiem transportu PKP (zwrócić mu koszty za bilet)? Czy wówczas wystawiamy uczniowi delegację?

Sprawozdania z wykonania budżetu w CUW – kto podpisuje

Pytanie: Kto zatwierdza i podpisuje sprawozdania z wykonania budżetu miesięczne, kwartalne i roczne jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych (szkół i przedszkola)?

Zwrot kosztów dotacji od sąsiedniej gminy – na jakich zasadach

Pytanie: Do przedszkola w gminie X prowadzonego przez JST uczęszcza dziecko z gminy Y. Czy gmina X ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dotacji od gminy Y?

Czy można wydać dotację na obsługę rady rodziców

Pytanie: Czy obsługa finansowo-księgowa rady rodziców może być finansowana z dotacji oświatowej szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel