Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Zestaw programów nauczania – czy dokonywać zmian

Pytanie: Czy w zestawie programów nauczania dokonujemy zmian tylko nowych programów, jeżeli program jest już wybrany na etap, np. program nauczania geografii w klasach V-VIII?

Gdzie zapisywać godziny do dyspozycji dyrektora i czy są obowiązkowe

Pytanie: Co mówią przepisy o godzinach do dyspozycji dyrektora? Czy godziny dyrektorskie oraz godziny przyznane przez organ prowadzący są zapisywane w dziennikach lekcyjnych czy w osobnych dziennikach tych zajęć?

Godziny do dyspozycji dyrektora – jak zaplanować na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak rozumieć to, że dołożono po 1 godzinie na rozwój zainteresowań na każdy etap kształcenia (godziny do dyspozycji dyrektora)? Czy np. przyszłoroczna klasa III ma mieć dołożone 2 godziny, by zgadzało się w cyklu kształcenia? W przypadku mojej szkoły, ówczesna klasa I w roku 2017/2018 nie miała przydzielonej godziny, w roku 2018/2019 już jako klasa II miała 1 godzinę. Czy w roku szkolny 2019/2020 ma dostać 1 czy 2 godziny? Analogicznie rzecz się ma w klasach IV-VIII.

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Zajęcia WF prowadzone w systemie klasowym – co to oznacza

Pytanie: Pytanie dotyczy lekcji wychowania fizycznego dla klas liceum po VIII klasie szkoły podstawowej. W rozporządzeniu jest napisane, że lekcje WF mają być realizowane częściowo w systemie klasowym (co najmniej 1 godzin), a częściowo w innych formach. Co należy rozumieć przez system klasowy? Czy są to lekcje WF-u np. w sali gimnastycznej , czy lekcje w ławce w klasie, gdzie realizuje się treści np. o zdrowym trybie odżywiania czy zasadach gry w piłkę?

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – czy są wpisywane na świadectwie

Pytanie: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkole przeznaczono je na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów. Czy mają być one wpisane na świadectwie ucznia, jeżeli tak to w jakiej formie? Czy ma być z tych zajęć wystawiana ocena końcowa oraz czy należy obecność na tych zajęciach wliczać do frekwencji ucznia?

Sprawdź, kiedy rodzice mogą obserwować lekcje

Pytanie: Czy rodzic może bez zaproszenia i zapowiedzi wejść na lekcje i być na tej lekcji?

Bezpłatna nauka języka polskiego dla cudzoziemców – ile może trwać

Pytanie: Czy bezpłatna nauka języka polskiego organizowana przez szkołę w wymiarze minimum 2 godzin dla uczniów przybywających z zagranicy może trwać dłużej niż rok szkolny?

Zajęcia rozwijające zainteresowania – czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach, których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Jakie zajęcia można przydzielić z godzin do dyspozycji dyrektora

Pytanie: Czy potrzebna jest opinia rady pedagogicznej i rady rodziców na zorganizowanie koła zainteresowań z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły? Jakie zajęcia mogą być prowadzone z puli godzin do dyspozycji dyrektora i czy wówczas takie zajęcia podlegają ocenie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel