Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Nazewnictwo zajęć informatycznych w poszczególnych klasach szkoły podstawowej

Pytanie: Jak wygląda nazewnictwo przedmiotów informatyka/zajęcia komputerowe/edukacja informatyczna od 1 września 2018 r. wg klas szkoły podstawowej?

Formy prowadzenia i wymiar zajęć wychowania fizycznego

Pytanie: Czy lekcje-fakultety do wyboru w ramach lekcji wychowania fizycznego, mogą być prowadzone przez tego samego nauczyciela, który prowadzi wychowanie fizyczne w danej klasie? Czy zamiast zajęć do wyboru, wychowanie fizyczne może być organizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo?

Nauka języka mniejszości narodowej – w jaki sposób zorganizować

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej, który chce uczęszczać na lekcje języka mniejszości narodowej, musi już go znać np. z domu? Czy szkoła, która organizuje naukę j. mniejszości narodowej, jest zobowiązana uwzględnić zaawansowanie językowe u uczniów np. od podstaw czy kontynuacja?

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem

Pytanie: Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Zasady wyboru programów nauczania i podręczników z listy MEN

Pytanie: Czy dokonując wyboru podręcznika z listy MEN, należy wypełniać arkusz wyboru podręcznika (analiza treści programowych)? Czy wystarczy złożyć wniosek zgłoszenia do szkolnego zestawu podręczników?

Tworzenie klasy integracyjnej od 1 września 2018 r. – na podstawie jakich przepisów

Pytanie: Jaka jest procedura utworzenia od 1 września 2018 r. klasy integracyjnej w szkole podstawowej?

Czy zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora są obowiązkowe dla uczniów

Pytanie: W ramowych planach nauczania z 2017 r. pojawia się pojęcie godzin do dyspozycji dyrektora, które mogą być realizowane w określony w rozporządzeniu sposób. Czy te zajęcia są zajęciami obowiązkowymi dla ucznia?

Dołączenie do zajęć etyki w trakcie roku – na jakich zasadach

Pytanie: Czy na wniosek rodzica złożony w trakcie roku szkolnego można dopisać ucznia na zajęcia etyki? Rodzic wystąpił z takim wnioskiem w marcu. Jeśli tak, to w jaki sposób ucznia sklasyfikować? Czy nauczyciel musi zrealizować z nim podstawę, którą realizuje z resztą grupy od września?

Czy można utworzyć I klasę sportową ogólnorozwojową w szkole podstawowej

Pytanie: Czy placówka z tytułu utworzenia klasy sportowej otrzyma zwiększoną subwencję na funkcjonowanie tej klasy? Czy dodatkowe środki musi zapewnić wyłącznie organ prowadzący? W jakich dyscyplinach sportowych możliwe jest utworzenie klas sportowych od klasy I szkoły podstawowej?

Zmiana decyzji w sprawie zwolnienia z lekcji WF

Pytanie: We wrześniu na podstawie wniosku rodzica oraz zaświadczenia lekarskiego wydano decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w-f w roku szkolnym 2017/2018. Obecnie rodzic dostarczył kolejne zaświadczenie lekarskie od innego lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach w-f z wyłączeniem skoków. Czy istnieje możliwość zmiany wcześniejszej decyzji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel