Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Przyjęcie ucznia, który uzyskał zgodę na nauczanie poza szkołą

Pytanie: Dziecko przebywa za granicą. Zgodnie z przepisami, na wniosek rodziców dyrektor szkoły w Polsce, do której uczeń został przyjęty może zezwolić, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Co decyduje o przyjęciu ucznia do danej klasy szkolnej?

Skreślenie ucznia szkoły zawodowej z listy uczniów - 4 kroki postępowania

Pytanie: Czy i na podstawie jakich przepisów można skreślić z listy uczniów 16-letniego ucznia szkoły Zasadniczej Szkoły Zawodowej?

Jaką szkołę powiadomić o spełnianiu obowiązku szkolnego – według adresu zamieszkania czy zameldowania

Pytanie: Jeśli od 1 września 2017 r. do szkoły będzie przyjęte dziecko spoza rejonu (ma różne adresy zamieszkania i zameldowania), który adres obowiązuje, aby poinformować szkołę rejonową o spełnianiu obowiązku nauki? Jak powinnam prawidłowo poinformować szkołę i którą?

Nauczanie domowe ucznia liceum – czy jest możliwe

Pytanie: Czy pełnoletni uczeń liceum może ubiegać się o nauczanie w trybie edukacji domowej? Czy należy wymagać od niego oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej? Czy to uczeń (zamiast rodziców) ma złożyć pisemne zobowiązanie do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych?

Nauczanie w systemie domowym tylko z jednego przedmiotu – czy możliwe

Pytanie: Czy istnieją rozwiązania, które umożliwiają realizować obowiązek szkolny w domu w zakresie tylko jednego przedmiotu (rodzic chciałby, aby dziecko uczyło się języka angielskiego w domu, a pozostałych przedmiotów w szkole)?

Nierealizowanie indywidualnego nauczania - konsekwencje dla ucznia i rodziców

Pytanie: Uczeń posiada orzeczenie kierujące go na nauczanie indywidualne. Plan nauczania został uzgodniony: z uczniem, rodzicami i nauczycielami. Odpowiednia dokumentacja została przekazana organowi prowadzącemu szkołę, który wyraził zgodę na ten rodzaj nauczania. Uczeń jednak nie pojawia się w szkole na wyznaczonych zajęciach z klasą, ani nie przyjmuje nauczycieli w domu. Jakie są dalsze procedury postępowania w takiej sytuacji?

Czy można skreślić z listy uczniów pełnoletniego ucznia, który nie uczęszcza do szkoły?

Pytanie: Jaki jest status prawny pełnoletniego ucznia, który nie ukończył ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, nie składa podania o ewentualne powtarzanie klasy i nie zgłasza się po odbiór dokumentów? Uczeń nadal figuruje w ewidencji. Czy powinno się przeprowadzić procedurę wykreślenia takiej osoby z listy uczniów?

Działania dyrektora szkoły wobec uczniów niespełniających obowiązku szkolnego

Pytanie: Jakie działanie powinna podjąć szkoła wobec uczniów obcokrajowców, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego?

Informacja o miejscu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na terenie naszej gminny czasowo, a stały meldunek ma w innym województwie. Nie uczęszcza do naszej szkoły podstawowej, nie wiemy, gdzie aktualnie się uczy. Czy należy uczennicę wpisać w księgę ewidencji dzieci? Jak uzyskać informację o miejscu pobierania nauki przez dziecko?

Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego - termin

Pytanie: Czy należy potwierdzać realizację obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego w każdym nowym roku szkolnym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel