Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Czy konieczne jest zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Pytanie: Uczennica z obwodu szkoły realizuje obowiązek szkolny (gimnazjum klasa II) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawności sprzężone - upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawność ruchowa oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ośrodkiem podpisane zostało porozumienie. Czy powinnam wydać decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą?

Powtarzanie klasy przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą

Pytanie: Czy uczeń klasy I-III, spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (w edukacji domowej), może powtarzać klasę? Jeśli tak, to jakie kroki powinni podjąć rodzice i dyrekcja szkoły?

Czy można skreślić ucznia z listy uczniów w szkole podstawowej

Pytanie: Czy w szkole podstawowej istnieje możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów bądź przeniesienie go do innej szkoły?

Czy można zawiesić ucznia w jego prawach

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można ucznia zawiesić w jego prawach? Proszę o odpowiedź w stosunku do ucznia niepełnoletniego i pełnoletniego.

Odroczenie obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Pytanie: Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego”?

Cofnięcie ucznia klasy I do oddziału przedszkolnego

Pytanie: Czy dziecko 6-letnie, które uczęszcza do I klasy, można cofnąć do oddziału przedszkolnego?

Informacja o miejscu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego - kto udziela

Pytanie: Uczennica jest zameldowana na terenie gminny czasowo, a stały meldunek ma w innym województwie. Nie uczęszcza do naszej szkoły podstawowej. W jaki sposób można uzyskać informację o miejscu pobierania nauki przez tą uczennicę?

Obowiązki szkoły i rodziców w sytuacji uczęszczania dziecka do szkoły zagranicą

Pytanie: Jakich formalności w szkole powinien dokonać rodzic, który w ciągu roku szkolnego wyjeżdża z dzieckiem zagranicę – dziecko będzie tam uczęszczało do szkoły? Czy potwierdzenie dostarczone ze szkoły zagranicą powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą

Pytanie: Czy w edukacji domowej nadal obowiązuje egzaminy na koniec roku i zwolnienie z oceny zachowania? Czy procedura egzaminu dla tych uczniów jest taka sama jak w przypadku innych egzaminów klasyfikacyjnych?

Przesłanie e-mailem informacji o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego

Pytanie: Czy informacja o  realizacji obowiązku szkolnego wysłana e-mailem bez podpisów i pieczątek jest wystarczającym potwierdzeniem przez szkołę, w której dziecko się uczy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel