Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Strajk a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy okres, w którym nauczyciel strajkował należy uznać za przepracowany ustalając prawo do trzynastki?

Odprawa w podstawie trzynastki nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel otrzymał odprawę emerytalną oraz odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Czy świadczenia te należy wliczyć do podstawy trzynastki?

Wynagrodzenie za projekt unijny w podstawie trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczyć wynagrodzenie, które nauczyciel otrzymał za realizację projektu unijnego?

186 dni choroby a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel w 2018 rok  przebywał przez 186 dni na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne za ten rok?

Termin wypłaty trzynastki w przypadku przejścia na emeryturę

Pytanie: Kiedy wypłacić trzynastkę nauczycielom, którzy odchodzą na emeryturę – w dniu ustania zatrudnienia czy dopiero w pierwszym kwartale kolejnego roku?

Wyrównanie trzynastki po przywróceniu do pracy

Pytanie: Nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy 31 sierpnia 2016 r. został przywrócony do pracy w listopadzie 2017 r. Na jego rzecz zostało zasądzone wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Czy w związku z tym należy wyrównać trzynastkę za 2016 rok? 

Limit potrąceń komorniczych z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy a jeśli tak to do jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia (wierzytelność niealimentacyjna)? Czy obliczając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy odnieść się do wymiaru zatrudnienia obowiązującego w dniu ustania stosunku pracy?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w roku ustania zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego zgodnie z organizacją nauczania

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 (1.09.2016 – 23.06.2017). Czy za 2017 r. należy wypłacić trzynastkę?

Wysokość trzynastki w przypadku zwolnienia lekarskiego w ciąży i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Jedna pracownica od 30 stycznia 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim a następnie do końca roku na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Druga zaś nie przepracowała ani jednego dnia w 2017 r. z tych samych powodów. Czy należy wypłacić im trzynastkę i za jaki okres?

Prawo do trzynastki w przypadku zatrudnienia nauczyciela 1 września lecz na okres krótszy niż 4 miesiące

Pytanie: Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., jeżeli został zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela na okres od 1 września do 24 grudnia 2017 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel