Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Nauczyciel zawieszony w obowiązkach - czy ma prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nauczyciel pracował przez cały rok, a w połowie grudnia został zawieszony.

Przejście na świadczenie kompensacyjne a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy w szkole z dniem 31 marca 2014 r. i przeszedł na świadczenie kompensacyjne. Czy mimo nieprzepracowania 6 miesięcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.?

Powrót do pracy po urlopie bezpłatnym 1 września a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczycielka przebywała w minionym roku szkolnym na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji dyrektora innej szkoły. 1 września wróciła do pracy. Czy należy jej wypłacić trzynastkę w szkole, w której przebywała na urlopie bezpłatnym do 31 sierpnia?

Prawo do trzynastki nauczyciela, który korzysta z urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywa od 1 lutego na urlopie wychowawczym przysługuje prawo do trzynastki za ten przepracowany miesiąc?

Wynagrodzenie z dodatkowej umowy a wysokość trzynastki

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony na podstawie trzech umów o pracę tj. w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, z której od września przebywa w stanie nieczynnym; druga umowa na zastępstwo w okresie od 08 września 2014 do 30 października 2014 r. w wymiarze 17/18; trzecia umowa zawarta 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w wymiarze 12/18. Czy do trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie tylko z pierwszej umowy czy także z pozostałych umów?

Nagroda dyrektora szkoły w podstawie trzynastki nauczyciela

Pytanie: Czy nagroda dyrektora przyznana pracownikowi z okazji DEN wchodzi do podstawy wymiaru trzynastki?

Dodatek stażowy za czas choroby nauczyciela a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy dodatek za wysługę lat, wypłacany nauczycielom w czasie choroby obok wynagrodzenia chorobowego, należy wliczyć do podstawy trzynastki?

Przejście na emeryturę w trakcie roku a prawo do trzynastki

Pytanie: W 2013 r. nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 109 dni. Z dniem 31 sierpnia 2013 r., stosunek pracy nauczyciela został rozwiązaniu w wyniku złożonego przez niego wypowiedzenia. Z dniem 01 września 2013 r. ZUS przyznał mu emeryturę. Czy w takim przypadku należy wypłacić trzynastkę za 2013 rok?

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w podstawie trzynastki

Pytanie: Nauczyciel, zwolniony z dniem 31 sierpnia 2012 r., został przywrócony do pracy w czerwcu 2013 r. Sąd zasądził wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy i w jaki sposób wliczyć wynagrodzenie zasądzone przez sąd do podstawy trzynastki?

Dodatek uzupełniający wypłacony w tracie urlopu zdrowotnego a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć dodatek uzupełniający, jeżeli był on wypłacony w tracie korzystania przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel