Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Dwie trzynastki w jednej szkole

Pytanie: W szkole od stycznia 2016 roku zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 6/18 etatu. Od 1 września 2016 roku ten sam nauczyciel jest zatrudniony równocześnie w szkole na stanowisku sekretarza szkoły. Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikowi również z drugiego stosunku pracy?

Wyczerpanie okresu zasiłkowego a prawo do „trzynastki”

Pytanie: Czy nauczyciel, który w roku 2016 przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni kalendarzowe, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., jeśli do końca roku więcej nie będzie chorował?

Zasady weryfikacji prawa do „trzynastki” dla nauczyciela, który korzystał z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za rok 2016, jeżeli przebywał na zwolnieniu lekarskim 79 dni oraz od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?

Trzynastka w związku z zatrudnieniem od początku roku szkolnego

Pytanie: Czy pracownikowi, który jest na zastępstwie od września 2014 r. do 19.03.2016 r. należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.?

Czy trzynastka wchodzi do podstawy wymiaru kolejnej trzynastki?

Pytanie: W 2015 r. zostało mi wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Według mnie powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru kolejnej trzynastki. Czy moje stanowisko jest słuszne?

portfel - pełny

Trzynastka w oświacie za 2015 rok - 40 przykładów z praktyki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymają nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni publicznych szkół i przedszkoli, którzy w 2015 roku efektywnie przepracowali co najmniej 6 miesięcy. Pozostali mogą liczyć na trzynastkę, o ile zaszła jedna z 20 okoliczności zwalniających z konieczności przepracowania tego okresu. Wypłata trzynastek w szkole za 2015 rok będzie prosta, gdy poznasz 5 zasad, praktyczną procedurę i 40 przykładów ustalania prawa i wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Gdy nauczyciel był na wychowawczym przez cały rok jego trzynastka wyniesie 0 zł

Wysokość trzynastki ustala się proporcjonalnie do okresu, w którym pracownik świadczył pracę. Jeśli więc nauczycielka była cały rok na urlopie wychowawczym jej dodatkowe wynagrodzenie wyniesie 0 złotych. Korzystanie z urlopu zwalnia natomiast z konieczności przepracowania minimum 6 miesięcy do otrzymania trzynastki.

Przejście na emeryturę w trakcie roku - kiedy wypłacić trzynastkę

Pytanie: Nauczyciel przechodzi na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2015 r. Czy trzynastkę za 2015 rok należy wypłacić z dniem rozwiązania umowy czy dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, tak jak wszystkim pracownikom?

Dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy trzynastki za 2014 r. należy wliczyć dodatek uzupełniający za 2013 r., a wypłacony w 2014 roku czy też dodatek uzupełniający za 2014 r. a wypłacony w roku 2015 r.?

Nauczyciel zawieszony w obowiązkach - czy ma prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nauczyciel pracował przez cały rok, a w połowie grudnia został zawieszony.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel