Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Dodatkowe wynagrodzenie roczne z dodatkowej umowy o pracę nauczyciela na stanowisku pracownika administracyjnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy został w tej samej szkole koordynatorem projektu unijnego - została z nim zawarta umowa o pracę na stanowisku pracownika administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Czy temu nauczycielowi z dodatkowej umowy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok?

Trzynastka dla nauczycieli rozpoczynających pracę w dniu 1 września

Pytanie: Czy nauczycielce stażystce zatrudnionej od 1 września 2016 r., która złożyła wypowiedzenie i jej umowa rozwiąże się z dniem 10 grudnia 2016 r. za ten okres zatrudnienia przysługuje trzynastka? W okresie 29.09.-02.10.2016 przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej – kiedy wypłacamy trzynastkę?

Pytanie: 1 września 2017 r. gimnazjum zostaje włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej, a w związku z powyższym z częścią pracowników administracji i obsługi zostanie rozwiązany stosunek pracy, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a mianowicie z powodu likwidacji stanowisk pracy. Czy należy tym pracownikom wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne w momencie rozwiązania stosunku pracy?

Trzynastka dla nauczyciela tymczasowo aresztowanego oraz zawieszonego w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ze względu na tymczasowe aresztowanie (od 21.10.2016 r) zawieszony jest z mocy prawa w pełnieniu obowiązków, należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne? Do czasu otrzymania przez dyrektora oficjalnego pisma z prokuratury o tymczasowym aresztowaniu nauczyciel miał zajęcia lekcyjne w dwa dni, które zostały potraktowane jako nieobecność usprawiedliwiona, bez prawa do wynagrodzenia.

Podstawą wymiaru trzynastki całe wynagrodzenie z danego roku kalendarzowego

Pytanie: Nauczycielka pracowała od 01.09.1983 r. do dnia 29.03.2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę. Od dnia 01.04.2016 r. do 24.06.2016 r. z nauczycielem zawarta była umowa na czas określony. Czy z tej drugiej umowy na czas określony przysługuje trzynastka?

Realizacja nauczania indywidualnego nie zawsze zgodna z organizacją pracy szkoły

Pytanie: Uczeń klasy maturalnej dostarczył orzeczenie na nauczanie indywidualne od 10.10.2016 r. do 28.04.2017 r. W celu realizacji orzeczenia zatrudniliśmy na ten okres nauczyciela? Czy temu nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016?

Dwie trzynastki w jednej szkole

Pytanie: W szkole od stycznia 2016 roku zatrudniony jest nauczyciel w wymiarze 6/18 etatu. Od 1 września 2016 roku ten sam nauczyciel jest zatrudniony równocześnie w szkole na stanowisku sekretarza szkoły. Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikowi również z drugiego stosunku pracy?

Wyczerpanie okresu zasiłkowego a prawo do „trzynastki”

Pytanie: Czy nauczyciel, który w roku 2016 przebywał na zwolnieniu lekarskim 182 dni kalendarzowe, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., jeśli do końca roku więcej nie będzie chorował?

Zasady weryfikacji prawa do „trzynastki” dla nauczyciela, który korzystał z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za rok 2016, jeżeli przebywał na zwolnieniu lekarskim 79 dni oraz od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia?

Trzynastka w związku z zatrudnieniem od początku roku szkolnego

Pytanie: Czy pracownikowi, który jest na zastępstwie od września 2014 r. do 19.03.2016 r. należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel