Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Dodatek uzupełniający wypłacony w tracie urlopu zdrowotnego a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć dodatek uzupełniający, jeżeli był on wypłacony w tracie korzystania przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego?

Trzynastka dla nauczyciela, który przez część roku zajmował stanowisko niepedagogiczne

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 marca do 30 czerwca 2013 r. na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. pracuje na stanowisku nauczyciela. Czy należy zsumować okresy zatrudnienia i wypłacić trzynastkę z obu umów czy tylko z umowy na stanowisku nauczycielskim?

Nieprawomocna kara zwolnienia z pracy a prawo do trzynastki

Pytanie: W grudniu 2013 r. komisja dyscyplinarna wymierzyła nauczycielowi karę zwolnienia z pracy. Nauczyciel wniósł odwołanie. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 2013 roku?

Wynagrodzenie za stan nieczynny a wysokość trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny ma prawo do trzynastki za cały rok, czy tylko za 8 miesięcy?

Trzynastka dla nauczyciela, który przez cały rok pobierał tylko zasiłek chorobowy i macierzyński

Pytanie: Nauczycielka przez cały 2013 r. była nieobecna w pracy z powodu kolejno: zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Czy w tej sytuacji należy wypłacić trzynastkę za 2013 r.?

Dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki nauczycieli

Pytanie: Czy do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli uwzględnia się dodatek uzupełniający wypłacony w styczniu w pełnej wysokości, czy w jakiejś części?

Wynagrodzenie za stan nieczynny a wysokość trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć wynagrodzenie, które otrzymał w trakcie przebywania w stanie nieczynnym?

Przeliczenie wynagrodzenia chorobowego po wypłacie trzynastki

Pytanie: Czy należy uwzględnić w wynagrodzeniu chorobowym trzynastkę za 2012 r., jeśli niezdolność do pracy nauczyciela powstała po jej wypłaceniu, ale w czasie krótszym niż 3 miesiące od zakończenia poprzedniej nieobecności w pracy z powodu choroby?

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy

Pytanie: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu został zatrudniony od 1 września 2012 r. na podstawie Kodeksu Pracy. Czy ma on prawo do trzynastki za ten rok? 

Zatrudnienie do 29 czerwca 2012 r. a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 r. ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel