Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Przejście na świadczenie kompensacyjne a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał stosunek pracy w szkole z dniem 31 marca 2014 r. i przeszedł na świadczenie kompensacyjne. Czy mimo nieprzepracowania 6 miesięcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.?

Prawo do trzynastki nauczyciela, który korzysta z urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywa od 1 lutego na urlopie wychowawczym przysługuje prawo do trzynastki za ten przepracowany miesiąc?

Wynagrodzenie z dodatkowej umowy a wysokość trzynastki

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony na podstawie trzech umów o pracę tj. w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, z której od września przebywa w stanie nieczynnym; druga umowa na zastępstwo w okresie od 08 września 2014 do 30 października 2014 r. w wymiarze 17/18; trzecia umowa zawarta 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w wymiarze 12/18. Czy do trzynastki należy wliczyć wynagrodzenie tylko z pierwszej umowy czy także z pozostałych umów?

Nagroda dyrektora szkoły w podstawie trzynastki nauczyciela

Pytanie: Czy nagroda dyrektora przyznana pracownikowi z okazji DEN wchodzi do podstawy wymiaru trzynastki?

Dodatek stażowy za czas choroby nauczyciela a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy dodatek za wysługę lat, wypłacany nauczycielom w czasie choroby obok wynagrodzenia chorobowego, należy wliczyć do podstawy trzynastki?

Przejście na emeryturę w trakcie roku a prawo do trzynastki

Pytanie: W 2013 r. nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 109 dni. Z dniem 31 sierpnia 2013 r., stosunek pracy nauczyciela został rozwiązaniu w wyniku złożonego przez niego wypowiedzenia. Z dniem 01 września 2013 r. ZUS przyznał mu emeryturę. Czy w takim przypadku należy wypłacić trzynastkę za 2013 rok?

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w podstawie trzynastki

Pytanie: Nauczyciel, zwolniony z dniem 31 sierpnia 2012 r., został przywrócony do pracy w czerwcu 2013 r. Sąd zasądził wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy i w jaki sposób wliczyć wynagrodzenie zasądzone przez sąd do podstawy trzynastki?

Dodatek uzupełniający wypłacony w tracie urlopu zdrowotnego a podstawa trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć dodatek uzupełniający, jeżeli był on wypłacony w tracie korzystania przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego?

Trzynastka dla nauczyciela, który przez część roku zajmował stanowisko niepedagogiczne

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 marca do 30 czerwca 2013 r. na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. pracuje na stanowisku nauczyciela. Czy należy zsumować okresy zatrudnienia i wypłacić trzynastkę z obu umów czy tylko z umowy na stanowisku nauczycielskim?

Nieprawomocna kara zwolnienia z pracy a prawo do trzynastki

Pytanie: W grudniu 2013 r. komisja dyscyplinarna wymierzyła nauczycielowi karę zwolnienia z pracy. Nauczyciel wniósł odwołanie. Czy należy wypłacić mu trzynastkę za 2013 roku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel