Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Praca w żłobku w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel, który pracuje obecnie w przedszkolu będzie mógł przejść na świadczenie kompensacyjne i jednocześnie podjąć pracę w żłobku mieszczącym się w tym samym budynku i prowadzonym przez tę samą osobę (obecnego pracodawcę)?

Emerytura nauczycielska na starych zasadach – do kiedy trzeba złożyć wniosek

Pytanie: Do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę nauczyciel (kobieta, ur. 1962), która nabyła prawa emerytalne w 2008 roku i skorzystać z emerytury liczonej na starych zasadach?

Utrata dodatku z tytułu choroby zawodowej w związku z podjęciem zatrudnienia przez emeryta

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt otrzymujący dodatek z tytułu choroby zawodowej, może podjąć pracę w szkole w niepełnym wymiarze godzin bez ryzyka utraty dodatku?

Sprawdź, jak wypełnić formularz ZUS Rp-12 dla księdza

Pytanie: Ksiądz uczący religii chce z dniem 1 października przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przy wypełnianiu wniosku na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ZUS Rp-12 natrafiłam na problem w części III „Oświadczenie osoby zainteresowanej” w punkcie 6 mówiącym o zamiarze osiągania przychodów bądź nie. Ksiądz nauczający religii w szkole jest proboszczem i prowadzi działalność duszpasterską. Co w takim przypadku należy zaznaczyć w pkt 6, że zamierza osiągać przychody?

Nauczyciel niezdolny do pracy – jak „uratować” emeryturę

Pytanie: Nauczyciel w dniu 17 lipca przyniósł od lekarza medycyny pracy orzeczenie o niezdolności do pracy. Nauczyciel chciał skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela, ponieważ spełnia przesłanki stażowe. Czy w takiej sytuacji będzie mógł z niej skorzystać? Jeśli nie, to w jaki sposób mu to umożliwić?

Pełnienie funkcji dyrektora a staż pracy „przy tablicy”

Pytanie: Czy staż zatrudnienia na stanowisku nauczyciela z jednoczesnym pełnieniem funkcji dyrektora z obniżonym pensum poniżej 9/18 stanowi staż pracy w szczególnym charakterze uprawniający do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela?

Członek związku zawodowego zwolniony z obowiązku świadczenia pracy a praca w szczególnym charakterze

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na 2 lata do pełnienia funkcji prezesa organizacji związkowej. Czy ten czas jest liczony jako pedagogiczny?

Sprawdź, czy możesz wystawić Rp-7 jeszcze przed ustaniem zatrudnienia

Pytanie: Kiedy wystawiamy pracownikowi Rp-7, czy po ustaniu zatrudnienia, czy możemy jeszcze w trakcie, ujmując wynagrodzenie osiągnięte do dnia wystawienia?

Zasady „dorabiania” na emeryturze w 2017 r.

Pytanie: Jestem emerytem. Od 1 września 2017 r. mogę podjąć prace w szkole niepublicznej na umowę zlecenie. Czy mogę dorobić dowolna kwotę, czy są jakieś ograniczenia?

Przesłanki świadczenia kompensacyjnego – w jakiej kolejności powinny być zrealizowane

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od 1 września skorzysta ze stanu nieczynnego, który skończy się w lutym 2018 r. W marcu osiągnie wiek umożliwiający przejście na świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Czy nauczyciel będzie mógł skorzystać ze świadczenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel