Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Okres studiów w stażu emerytalnym

Pytanie: Czy studiowanie na studiach stacjonarnych można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy celem wypłacenia nagrody jubileuszowej i wliczenie tych lat do celów emerytalnych?

Praca poza oświatą nie wyklucza przejścia na świadczenie kompensacyjne w przyszłości

Pytanie: Czy gdybym podjął pracę poza szkolnictwem, to utracę prawo do świadczenia kompensacyjnego na zawsze? Czy podejmując pracę w szkole niepublicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej będę mógł przejść na to świadczenie?

Na emeryturę prosto ze zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim od 11 maja. W dniu 29 maja nauczycielka przerwała zwolnienie lekarskie i w tym dniu otrzymała rozwiązanie stosunku pracy. Czy nauczycielka ta może być na zwolnieniu lekarskim do 31.08.2016r. a od 01.09.2016r. przejść na emeryturę?

Wniosek o emeryturę nauczycielską należy złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły. Obecna kadencja kończy mi się 31 sierpnia 2019 r. Urodziłam się 3 grudnia 1957 r. Nabyłam uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Kiedy powinnam najpóźniej zakończyć pracę zawodową, aby przejść na emeryturę na starych zasadach? Czy jest możliwość aby dopracować do końca kadencji na stanowisku dyrektora?

Świadczenie kompensacyjne także dla psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy i bibliotekarza

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zatrudniony w charakterze psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy lub bibliotekarza szkolnego może przejść na świadczenie kompensacyjne?

Praca w wydziale oświaty w urzędzie gminy a świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Chciałbym przejść na świadczenie kompensacyjne. W latach osiemdziesiątych byłem wicedyrektorem szkoły, a potem awansowałem na Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Czy te okresy mogę zaliczyć do stażu „przy tablicy” uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w teorii i praktyce

Pytanie: Ile wynosi obecnie wysokość świadczenia kompensacyjnego?

Do kiedy można skorzystać z emerytury nauczycielskiej?

Pytanie: Nauczycielka urodziła się 31.01.1957 r. Na dzień 31.12.2008 r. nabyła prawo do wcześniejszej emerytury. Kiedy nauczycielka będzie musiała rozwiązać stosunek pracy, by zachować uprawnienie do wcześniejszej, korzystniejszej emerytury?

Świadczenie kompensacyjne a praca w Centrum Kształcenia Praktycznego

Pytanie: Czy likwidacja Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przeniesienie nauczycieli Centrum do  Zespołu Szkół jako nauczycieli warsztatów, spowoduje że ów nauczyciele będą mogli odejść na świadczenie kompensacyjne i czy okres pracy w Centrum będzie zaliczony do stażu pracy?

Świadczenie kompensacyjne a emerytura pomostowa

Pytanie: Proszę podać różnicę między nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym a emeryturą pomostową dla nauczycieli.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel