Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

9dbc295d556e13dc60410b50fbb694a0c9f72f89-xlarge

Nauczyciel, który osiągnął wymagany wiek po rozwiązaniu umowy nie otrzyma świadczenia kompensacyjnego

Kontrowersje wśród nauczycieli wzbudzało stanowisko, zgodnie z którym warunek osiągnięcia odpowiedniego wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego musi zostać spełniony w czasie trwania stosunku pracy, w przeciwnym razie nauczyciel nie otrzyma tego świadczenia. Pogląd ten jednak potwierdził Sąd Najwyższy. Sprawdź szczegóły.

Świadczenie kompensacyjne czy emerytura powszechna – co wybrać?

Pytanie: Co jest korzystniejsze finansowo dla nauczyciela: świadczenia kompensacyjne czy emerytura wg wieku?

Członkostwo w OFE a możliwość skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczycielom, którzy należą do OFE przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Skorzystanie z emerytury przez nauczyciela – kiedy wymaga rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Czy po złożeniu wniosku o emeryturę nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy? Jak to jest według nowych przepisów?

Przejście na świadczenie kompensacyjne, gdy nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą

Pytanie: Czy nauczyciel, który oprócz pracy w szkole prowadzi swoją działalność gospodarczą może przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez zamykania swojej działalności?

Świadczenie kompensacyjne a prawo do emerytury z rekompensatą

Pytanie: Czy korzystanie ze świadczenia kompensacyjnego nie zamknie drogi do pobierania emerytury z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnym charakterze?

Uzyskanie wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel osiągnie wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego dopiero po 7 miesiącach od ustania zatrudnienia. Czy nauczycielka będzie mogła uzyskać świadczenie kompensacyjne po uzyskaniu odpowiedniego wieku?

Żądanie ZUS, by wskazać na czyj wniosek zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Nauczyciel w maju tego roku złożył pismo do dyrektora szkoły o zgodę na rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Dyrektor wyraził zgodę. W świadectwie pracy jako podstawę prawną wskazano, że stosunek pracy ustał na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. ZUS przysłał pismo by wyjaśnić na kogo wniosek rozwiązano stosunek pracy. Czy podstawa prawna źle została wskazana w świadectwie pracy? Czy należało dopisać: na wniosek nauczyciela? Czy ZUS może w tej sytuacji odmówić przyznania świadczenia mimo spełnienia warunków stażowych i wieku?

Praca w żłobku w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel, który pracuje obecnie w przedszkolu będzie mógł przejść na świadczenie kompensacyjne i jednocześnie podjąć pracę w żłobku mieszczącym się w tym samym budynku i prowadzonym przez tę samą osobę (obecnego pracodawcę)?

Emerytura nauczycielska na starych zasadach – do kiedy trzeba złożyć wniosek

Pytanie: Do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę nauczyciel (kobieta, ur. 1962), która nabyła prawa emerytalne w 2008 roku i skorzystać z emerytury liczonej na starych zasadach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel