Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Członkostwo w OFE a możliwość skorzystania ze świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczycielom, którzy należą do OFE przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Skorzystanie z emerytury przez nauczyciela – kiedy wymaga rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Czy po złożeniu wniosku o emeryturę nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy? Jak to jest według nowych przepisów?

Przejście na świadczenie kompensacyjne, gdy nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą

Pytanie: Czy nauczyciel, który oprócz pracy w szkole prowadzi swoją działalność gospodarczą może przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez zamykania swojej działalności?

Świadczenie kompensacyjne a prawo do emerytury z rekompensatą

Pytanie: Czy korzystanie ze świadczenia kompensacyjnego nie zamknie drogi do pobierania emerytury z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnym charakterze?

Uzyskanie wieku uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel osiągnie wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego dopiero po 7 miesiącach od ustania zatrudnienia. Czy nauczycielka będzie mogła uzyskać świadczenie kompensacyjne po uzyskaniu odpowiedniego wieku?

Żądanie ZUS, by wskazać na czyj wniosek zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Nauczyciel w maju tego roku złożył pismo do dyrektora szkoły o zgodę na rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne. Dyrektor wyraził zgodę. W świadectwie pracy jako podstawę prawną wskazano, że stosunek pracy ustał na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. ZUS przysłał pismo by wyjaśnić na kogo wniosek rozwiązano stosunek pracy. Czy podstawa prawna źle została wskazana w świadectwie pracy? Czy należało dopisać: na wniosek nauczyciela? Czy ZUS może w tej sytuacji odmówić przyznania świadczenia mimo spełnienia warunków stażowych i wieku?

Praca w żłobku w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel, który pracuje obecnie w przedszkolu będzie mógł przejść na świadczenie kompensacyjne i jednocześnie podjąć pracę w żłobku mieszczącym się w tym samym budynku i prowadzonym przez tę samą osobę (obecnego pracodawcę)?

Emerytura nauczycielska na starych zasadach – do kiedy trzeba złożyć wniosek

Pytanie: Do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę nauczyciel (kobieta, ur. 1962), która nabyła prawa emerytalne w 2008 roku i skorzystać z emerytury liczonej na starych zasadach?

Utrata dodatku z tytułu choroby zawodowej w związku z podjęciem zatrudnienia przez emeryta

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt otrzymujący dodatek z tytułu choroby zawodowej, może podjąć pracę w szkole w niepełnym wymiarze godzin bez ryzyka utraty dodatku?

Sprawdź, jak wypełnić formularz ZUS Rp-12 dla księdza

Pytanie: Ksiądz uczący religii chce z dniem 1 października przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przy wypełnianiu wniosku na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ZUS Rp-12 natrafiłam na problem w części III „Oświadczenie osoby zainteresowanej” w punkcie 6 mówiącym o zamiarze osiągania przychodów bądź nie. Ksiądz nauczający religii w szkole jest proboszczem i prowadzi działalność duszpasterską. Co w takim przypadku należy zaznaczyć w pkt 6, że zamierza osiągać przychody?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel