Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż pedagogiczny nauczyciela

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można zaliczyć do stażu pedagogicznego nauczyciela?

Doliczenie okresu studiów do stażu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej

Pytanie: Nauczyciel na dzień 31 grudnia 2008 r. posiadał 29-letni staż pracy. Czy można doliczyć mu lata studiów, które ukończył w czerwcu 1979 r., aby mógł przejść na wcześniejszą emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela?

Przejście na emeryturę nauczycielską a obowiązkowa przerwa w zatrudnieniu

Pytanie: Po jakim czasie nauczyciel, który rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielską, może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole na część etatu?

Termin przejścia na emeryturę z korzyścią dla pracownika

Pytanie: Pracownik gospodarczy w kwietniu 2015 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny. Jak będzie naliczana emerytura, gdy zdecyduje się przejść na nią już w kwietniu, a jak gdy będzie pracował do zakończenia zajęć tj. czerwca 2015 r.?

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bezrobotnego nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel, który po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, osiągnie wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego będąc osobą bezrobotną może przejść na to świadczenie?

W dniu złożenia wniosku o emeryturę nauczycielską nie można być zatrudnionym

Pytanie: Z nauczycielem posiadającym uprawnienia do przejścia na emeryturę rozwiązano stosunek pracy 26 stycznia 2014 r. (na mocy porozumienia stron). W poniedziałek tj. 27 stycznia nauczyciel złożył wniosek wraz ze świadectwem pracy do ZUS. W tym dniu została też podpisana z nauczycielem nowa umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin (12/18 etatu) na czas określony do 30 czerwca 2014. 3 marca ZUS odmówił przyznania emerytury uzasadniając decyzję brakiem rozwiązania stosunku pracy. Czy decyzja ZUS jest zgodna z obowiązującym prawem?

Przejście na świadczenie kompensacyjne w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy można odejść na świadczenie kompensacyjne w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia?

Stare, nowe i mieszane zasady obliczania wysokości emerytury

Pytanie: Do kiedy emerytura naliczana jest w całości według starych zasad, a kiedy jest naliczana w sposób mieszany?

Posiadanie gospodarstwa rolnego a możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Czy nauczyciel  będący współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 5 ha może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego po spełnieniu niezbędnych wymogów?

Okres pozostawania bez pracy a staż pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przez miesiąc pozostawał bez pracy. Został do niej przywrócony wyrokiem sądu. Czy okres pozostawania bez pracy wlicza się do nagrody jubileuszowej? Czy czas ten wlicza się do stażu pracy w szczególnym charakterze wymaganego do przejścia na emeryturę nauczycielską zgodnie z art. 88 ust.1 Karty Nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel