Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w teorii i praktyce

Pytanie: Ile wynosi obecnie wysokość świadczenia kompensacyjnego?

Do kiedy można skorzystać z emerytury nauczycielskiej?

Pytanie: Nauczycielka urodziła się 31.01.1957 r. Na dzień 31.12.2008 r. nabyła prawo do wcześniejszej emerytury. Kiedy nauczycielka będzie musiała rozwiązać stosunek pracy, by zachować uprawnienie do wcześniejszej, korzystniejszej emerytury?

Świadczenie kompensacyjne a praca w Centrum Kształcenia Praktycznego

Pytanie: Czy likwidacja Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przeniesienie nauczycieli Centrum do  Zespołu Szkół jako nauczycieli warsztatów, spowoduje że ów nauczyciele będą mogli odejść na świadczenie kompensacyjne i czy okres pracy w Centrum będzie zaliczony do stażu pracy?

Świadczenie kompensacyjne a emerytura pomostowa

Pytanie: Proszę podać różnicę między nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym a emeryturą pomostową dla nauczycieli.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a staż pedagogiczny nauczyciela

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można zaliczyć do stażu pedagogicznego nauczyciela?

Doliczenie okresu studiów do stażu pracy uprawniającego do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej

Pytanie: Nauczyciel na dzień 31 grudnia 2008 r. posiadał 29-letni staż pracy. Czy można doliczyć mu lata studiów, które ukończył w czerwcu 1979 r., aby mógł przejść na wcześniejszą emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela?

Przejście na emeryturę nauczycielską a obowiązkowa przerwa w zatrudnieniu

Pytanie: Po jakim czasie nauczyciel, który rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielską, może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole na część etatu?

Termin przejścia na emeryturę z korzyścią dla pracownika

Pytanie: Pracownik gospodarczy w kwietniu 2015 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny. Jak będzie naliczana emerytura, gdy zdecyduje się przejść na nią już w kwietniu, a jak gdy będzie pracował do zakończenia zajęć tj. czerwca 2015 r.?

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bezrobotnego nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel, który po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, osiągnie wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego będąc osobą bezrobotną może przejść na to świadczenie?

W dniu złożenia wniosku o emeryturę nauczycielską nie można być zatrudnionym

Pytanie: Z nauczycielem posiadającym uprawnienia do przejścia na emeryturę rozwiązano stosunek pracy 26 stycznia 2014 r. (na mocy porozumienia stron). W poniedziałek tj. 27 stycznia nauczyciel złożył wniosek wraz ze świadectwem pracy do ZUS. W tym dniu została też podpisana z nauczycielem nowa umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin (12/18 etatu) na czas określony do 30 czerwca 2014. 3 marca ZUS odmówił przyznania emerytury uzasadniając decyzję brakiem rozwiązania stosunku pracy. Czy decyzja ZUS jest zgodna z obowiązującym prawem?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel