Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Archiwalny Zapisy w protokołach rad pedagogicznych, świadczące o realizacji nowej podstawy programowej

Pytanie: Jakie zapisy powinny się znaleźć w protokołach rady pedagogicznej, aby były potwierdzeniem realizacji przez szkołę nowej podstawy programowej? Jakie informacje muszę w nich zawrzeć, by organ kontrolujący moją szkołę nie mógł mi zarzucić nie stosowanie się do nowego prawa?

Archiwalny Organizacja roku szkolnego dla poszczególnych klas - na podstawie starej i nowej ramówki

Pytanie: Jestem młodym dyrektorem i mam problem z arkuszem organizacyjnym dla szkoły podstawowej. W szkole są 2 oddziały łączone: klasy II z III i V z VI , klasa I i IV są samodzielne. Jak nowa ramówka odnosi się do klas łączonych? Mam 13 nauczycieli.

Archiwalny Kontrola dokumentacji tygodniowego rozkładu zajęć

Pytanie: Uczeń został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem popełnienia kradzieży. Uczeń twierdzi, iż w czasie popełnienia tego czynu on znajdował się w szkole na zajęciach dydaktyczno–wychowawczych. Policja zgłosiła się do mnie z zapytaniem, czy uczeń faktycznie w tym czasie przebywał w szkole. Niestety, nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej informacji, gdyż nauczyciel prowadzący zajęcia nie sprawdzał listy obecności uczniów. Czy w dzienniku zajęć dydaktyczno–wychowawczych nauczyciel ma obowiązek odnotowywania obecności uczniów na zajęciach? 

Archiwalny Różnorodność zajęć w każdym dniu tygodnia

Pytanie: W jakich sytuacjach możliwe jest łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu?

Archiwalny Długoterminowe zwolnienie lekarskie nauczyciela a realizacja podstawy programowej

Pytanie: Nauczyciel historii przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Jak w takim wypadku realizować podstawę programową z tego przedmiotu? Czy przydzielić innego nauczyciela do realizacji podstawy programowej z historii w ramach zastępstwa?

Archiwalny Analiza różnic godzin w realizacji szkolnego planu nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych

Pytanie: Ze względu na zmiany organizacyjne – chorobę nauczyciela matematyki, liczba godzin z tego przedmiotu w tygodniu, w stosunku do zatwierdzonego rozkładu tygodniowego zajęć edukacyjnych, uległa zmniejszeniu. Jak i kiedy najlepiej dokonać analizy różnic godzin w realizacji szkolnego planu nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych?

Archiwalny Realizacja podstawy programowej

Pytanie: Jak monitorować i kontrolować stopień realizacji podstawy programowej w mojej szkole? Jakim narzędziem się posłużyć, by zbadać stopień realizacji podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów?

Archiwalny Kontrola realizacji tygodniowego rozkładu zajęć - Twoje obowiązki

Pytanie: Nauczyciel nie pojawił się na pierwszych zajęciach. Dopiero po 20 minutach lekcji bibliotekarz zauważył, że klasa jest bez opieki. Od razu zawiadomił mnie i zająłem się klasą. W jaki sposób kontrolować, czy wszyscy nauczyciele są w szkole i prowadzą wyznaczone im w planie zajęcia?

Archiwalny Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć

Pytanie: W pobliskiej miejscowości została zlikwidowana szkoła podstawowa, w związku z czym w nowym roku szkolnym zwiększy się liczba uczniów mojej szkoły. W związku ze wzrostem  liczby uczniów zwiększy się liczba oddziałów oraz automatycznie liczba godzin realizowanych przez nauczycieli. W jaki sposób przygotować tygodniowy rozkład zajęć, skoro kalkulacje, które zrobiłem w arkuszu organizacji szkoły w kwietniu, ulegną zmianie?

Archiwalny Dzienna i tygodniowa liczba godzin zajęć szkolnych

Pytanie: Czy w związku ze zmianą rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. od 1 września 2008 r. zmieni się tygodniowy wymiar godzin zajęć lekcyjnych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel