Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie w trudnych sytuacjach

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z procedurami szkolnymi dotyczącymi trudnych i niecodziennych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole. Dowiedz się jak postąpić np. gdy znajdziesz narkotyki w szkole, do szkoły przyjdzie pijany uczeń, dostaniesz telefon z informacją o podłożeniu bomby w szkole, czy zgłaszane zostają kradzieże i bójki uczniów. Dowiedz się również, w jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy. Wszystkie porady na temat trudnych sytuacji w szkole w jednym miejscu.

Odpowiedzialność szkoły za rzeczy uczniów pozostawione w szatni

Pytanie: W szkole jest wydzielone pomieszczenie spełniające funkcję szatni dla uczniów. Szatnia jest ogólnodostępna, nie ma na etacie pracownika, który realizowałby zdania szatniarza. W czasie przerw w szatni przebywa pracownik obsługi, który dba o ogólny porządek, w czasie kiedy uczniowie sami odwieszają lub pobierają swoje kurtki. W ostatnim czasie rodzic zgłosił uszkodzenie kurtki, oczekując rozwiązania tej sytuacji, tj. zwrotu kosztów. Jak ma postąpić dyrektor w tej sytuacji? W szatni wisi informacja, że za okrycia wierzchnie oraz pozostawione w nich rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów - zasady postępowania

Pytanie: Coraz częstsze są przypadki przemocy psychicznej uczniów wobec innych uczniów lub nauczycieli w internecie. Jak powinna reagować szkoła w takich sytuacjach?

Samodzielny powrót ze szkoły dziecka z zespołem Aspergera

Pytanie: Czy uczeń gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm (zespół Aspegrera) może samodzielnie dojeżdżać do szkoły autobusem (PKS), czy też powinien towarzyszyć mu opiekun? Czy rodzice ucznia powinni złożyć jakieś oświadczenie w szkole, jeśli chcą, aby uczeń sam dojeżdżał do szkoły?

Alkohol na wycieczce - działania nauczyciela, dyrektora szkoły i kuratorium

Pytanie: Uczniowie gimnazjum na wycieczce pili alkohol. Wychowawczyni klasy potwierdziła ten fakt po powrocie z wycieczki na spotkaniu z rodzicami, tłumacząc, że nic się nie stało, bowiem zapanowała nad sytuacją. Po kilku miesiącach do zdarzenia rodzic pisze oficjalną skargę na wychowawcę - do dyrektora szkoły i do kuratorium. Co powinien w takiej sytuacji zrobić dyrektor, a co kuratorium?  

Przemoc nauczyciela wobec uczniów - postępowanie dyrektora

Pytanie: Nauczycielka przynajmniej dwukrotnie wymierzyła uczniom klapsy. Jak powinien zareagować dyrektor, mając wiedzę o naruszeniu nietykalności cielesnej uczniów?

Drobny uraz a wypadek - postępowanie i zasady kwalifikowania

Pytanie: Placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego posiada teren rekreacyjno sportowy - plac zabaw. Zgodnie z regulaminem obowiązującym na placu zabaw za bezpieczeństwo bawiących się dzieci odpowiadają ich rodzice i opiekunowie. Zdarza się jednak, że dzieci zwłaszcza w wieku szkolnym, bawią się bez opieki. Podczas zabaw zdarzają się urazy, które trudno nazwać wypadkiem: otarcia naskórka, skaleczenie, zadrapanie, ukąszenie np. osy. Jako placówka jesteśmy wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy i udzielamy jej np. przemycie rany wodą utlenioną i przyklejenie plasterka itp. Jak kwalifikować te urazy - uczniowie nie są na placu zabaw pod opieką nauczyciela tylko za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice/opiekunowie? Czy te urazy należy kwalifikować jako wypadki? Czy sporządzać protokoły? Czy o każdym przyklejeniu plasterka informować rodziców? Obecnie posiadamy rejestr udzielania pierwszej pomocy i odnotowujemy zgłoszone obrażenie oraz  co i kiedy zostało zastosowane do  udzielenia pierwszej pomocy i komu.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia przebywającego na terenie szkoły po zakończeniu lekcji

Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za ucznia, który po lekcjach przebywa na terenie boiska szkolnego lub budynku szkoły? Uczeń ma zgodę rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły.

Postępowanie w razie wypadku i zapisy dotyczące bezpieczeństwa - w statucie czy w osobnych dokumentach?

Pytanie: Czy procedury postępowania w razie wypadku na terenie szkoły mają stanowić element statutu, czy powinny istnieć jako oddziale dokumenty szkolne? Co z regulaminami np. pracowni komputerowej, pracowni biologicznej, świetlicy - czy są elementami statutu czy również są oddzielnymi dokumentami?

Uprawnienia pracowników szkoły do przewozu uczniów busem szkolnym

Pytanie: Szkoła posiada busa szkolnego do przewożenia uczniów. Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik szkoły przewożący nim uczniów do domu po lekcjach lub na wycieczki? Czy wicedyrektor, nauczyciele oraz inni wyznaczeni pracownicy (obsługa) mogą przewozić wychowanków szkoły?

Za karę - dłuższe lekcje

Pytanie: Nauczyciel ze względu na złą dyscyplinę w klasie przedłuża lekcję o kilka minut w związku z tym dzieci tracą przerwę. Rodzice złożyli skargę, że przedłużanie lekcji jest niezgodne z prawem. Czy takie postępowanie nauczyciela jest wbrew przepisom?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel