Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie w trudnych sytuacjach

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z procedurami szkolnymi dotyczącymi trudnych i niecodziennych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole. Dowiedz się jak postąpić np. gdy znajdziesz narkotyki w szkole, do szkoły przyjdzie pijany uczeń, dostaniesz telefon z informacją o podłożeniu bomby w szkole, czy zgłaszane zostają kradzieże i bójki uczniów. Dowiedz się również, w jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy. Wszystkie porady na temat trudnych sytuacji w szkole w jednym miejscu.

Postępowanie w razie wypadku i zapisy dotyczące bezpieczeństwa - w statucie czy w osobnych dokumentach?

Pytanie: Czy procedury postępowania w razie wypadku na terenie szkoły mają stanowić element statutu, czy powinny istnieć jako oddziale dokumenty szkolne? Co z regulaminami np. pracowni komputerowej, pracowni biologicznej, świetlicy - czy są elementami statutu czy również są oddzielnymi dokumentami?

Uprawnienia pracowników szkoły do przewozu uczniów busem szkolnym

Pytanie: Szkoła posiada busa szkolnego do przewożenia uczniów. Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik szkoły przewożący nim uczniów do domu po lekcjach lub na wycieczki? Czy wicedyrektor, nauczyciele oraz inni wyznaczeni pracownicy (obsługa) mogą przewozić wychowanków szkoły?

Za karę - dłuższe lekcje

Pytanie: Nauczyciel ze względu na złą dyscyplinę w klasie przedłuża lekcję o kilka minut w związku z tym dzieci tracą przerwę. Rodzice złożyli skargę, że przedłużanie lekcji jest niezgodne z prawem. Czy takie postępowanie nauczyciela jest wbrew przepisom?

Brak środków finansowych na zabezpieczenie obiektu szkolnego

Pytanie: W jaki sposób dyrektor szkoły może się zabezpieczyć przed konsekwencjami wynikającymi z posiadania niezabezpieczonego odpowiednio boiska szkolnego, otrzymanego od gminy? Do organu prowadzonego został skierowany wniosek o pilne przeznaczenie środków finansowych na zabezpieczenie tego obiektu.

Uczeń zarażony wirusem HIV - zasady zachowania bezpieczeństwa

Pytanie: Rodzic poinformował mnie, że dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest nosicielem wirusa HIV. Rodzic nie jest zainteresowany nagłaśnianiem tej kwestii. Obecnie dziecko jest objęte specjalistyczną opieką, ma także orzeczenie o niepełnosprawności z tego powodu. W związku z ochroną danych osobowych oraz uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie, rodzice), jaki sposób jest najbardziej odpowiedni aby wszyscy zachowali odpowiednie procedury bezpieczeństwa? Czy dobrym rozwiązaniem jest napisanie zarządzenia, w którym powołałabym się na ,,choroby zakaźne - ogólnie" i zobowiązała do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa?

Rozpowszechnianie informacji, że uczeń jest zarażony wirusem HIV - działania dyrektora szkoły

Do szkoły mogą docierać różne niepokojące informacje np. że uczeń jest zarażone wirusem HIV. Takie dane często rozpowszechniane są za pomocą grup społecznościowych (np. facebook) czy drogą korespondencji elektronicznej (e-mail). Dyrektor szkoły jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i musi zareagować na takie doniesienia, ale jak? Czy może w takiej sytuacji poddać ucznia badaniom krwi na obecność wirusa HIV? Czy powinien zawiadomić Inspekcję Sanitarną?

Zajęcia na basenie - czy nauczyciel musi mieć uprawnienia ratownika?

Pytanie: Czy podczas wyjazdu uczniów na basen przynajmniej jeden opiekun musi mieć uprawnienia ratownika (np. nauczyciel w-f)?

Wcześniejsze wyjście do domu ucznia, który nie chodzi na lekcje religii, gdy odbywa się ona na ostatniej godzinie

Pytanie: Czy uczeń, który zadeklarował, że nie będzie chodził na lekcje religii, a jest to ostatnia lekcja, może iść do domu? Czy rodzic musi wypełnić jakieś dodatkowe oświadczenie?

Miejsce przebywania ucznia, który nie chodzi na lekcje religii i etyki

Pytanie: Uczeń nie wybrał ani religii ani etyki. Szkoła zapewniając opiekę kieruje ucznia do biblioteki szkolnej. Czy uczeń powinien przebywać w bibliotece szkolnej podczas trwania lekcji religii? Czy i gdzie należy ewentualnie odnotować jego nieobecność?

Czy dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z boiska szkolnego poza godzinami pracy szkoły?

Pytanie: Przy budynku szkolnym znajdują się trzy boiska, które stanowią własność szkoły. W godzinach przedpołudniowych odbywają się na nich zajęcia z w-f zgodnie z planem zajęć. Po południu boiska są ogólnodostępne. Korzystają z nich dorośli i młodzież z okolicznych bloków. Czy dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających i korzystających z boisk w godzinach popołudniowych, po zajęciach dydaktycznych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel