Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w ciągu roku

Pytanie: Jak obliczyć prawo do trzynastki nauczyciela, który w 2008 r. pracował: od 1 stycznia do końca roku kalendarzowego w szkole podstawowej, od 7 kwietnia do 31 sierpnia w gimnazjum, od 1 września do końca roku kalendarzowego w mojej szkole? Kto powinien wypłacić mu trzynastkę – ja czy dyrektor szkoły podstawowej, w której przepracował cały rok? Czy okres przepracowany w gimnazjum powinnam doliczyć do okresu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Forma zatrudnienia i wymiar etatu a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin na umowę na czas określony należy wypłacić trzynastkę?

Praca w zakładowej organizacji związkowej a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z prawem do wynagrodzenia zachowuje w szkole prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Przyczyny nieprzyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pytanie: Czy ukaranie nauczyciela karą dyscyplinarną – naganą z ostrzeżeniem – uniemożliwia przyznanie trzynastki?

Archiwalny Wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w podstawie wymiaru trzynastki nauczyciela

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w macierzystej szkole zostały przydzielone za jego zgodą godziny w projekcie unijnym. Jak wiadomo, godziny w ramach projektu unijnego nie są wliczane do pensum oraz nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Czy w takim razie takie wynagrodzenie uwzględnia się do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela 3 września 2012 r. a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel, który został zatrudniony 3 września 2012 r. na czas nieokreślony ma prawo do trzynastki za 2012 r.?

Archiwalny L4 i urlop macierzyński a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, jeśli nauczycielka od 1 stycznia do 23 czerwca 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 24 czerwca 2012 r. do 8 grudnia 2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 9 grudnia 2012 r. do 2 lutego 2013 r. wykorzystuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

Archiwalny Urlop bezpłatny na czas pracy za granicą, a prawo do trzynastki nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przebywał przez 4 lata na urlopie bezpłatnym w naszej szkole. W tym czasie pracował za granicą, jako nauczyciel języka polskiego w środowisku polonijnym na podstawie skierowania.. Okres zatrudnienia udokumentował zaświadczeniem zawierającym informację, że okres pracy za granicą zalicza się do stażu pracy w Polsce. Nauczyciel powrócił do pracy 1 września 2011 r. Czy nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 4 miesiące 2011 roku?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela do końca zajęć dydaktycznych, a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel, który był zatrudniony w naszej placówce od 1 września 2010 r. do 20 czerwca 2011 r. ma prawo do trzynastki za 2011 r.? 

Archiwalny Okres przebywania na L4 w szkole i urlopie macierzyńskim a prawo do trzynastki dla nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. W 2009 r. przepracowała efektywnie od 01.01.2009 do 17.05.2009, tj. 4mies. i 17 dni (od 18 maja 2009 r. do 02 lipca 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i od 3 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. na urlopie macierzyńskim - łącznie 106 dni). Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono ekwiwalent pieniężny. Czy należy wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel