Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Stan nieczynny a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi, który od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. przebywał w stanie nieczynnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.?

Urlop dla poratowania zdrowia i zwolnienie lekarskie a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi, który do 21 lutego 2011 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, a następnie od 10 maja do 7 listopada 2011 r. był nieobecny w pracy z powodu choroby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.?

Nieobecność w pracy w związku z udziałem w konferencjach i szkoleniach a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy należy odliczyć dyrektorowi i wicedyrektorom od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dni, w których uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach?

MEN: Dodatek uzupełniający a trzynastka nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wypłacanego nauczycielom. Zdaniem MEN dodatek uzupełniający wypłacony w 2010 r. wchodzi do podstawy trzynastki za ten rok.

Termin wypłaty trzynastki za 2010 r. w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Nauczyciele całkowicie zlikwidowanej szkoły podstawowej publicznej otrzymali wypowiedzenie umowy o pracę 31 sierpnia 2010 r. Kiedy powinni otrzymać tzw. ,,trzynastkę”? Czy organ prowadzący szkołę może zwlekać z jej wypłatą do marca następnego roku kalendarzowego?

Trzynastka dla nauczyciela, który wrócił do szkoły po urlopie bezpłatnym na czas pracy w OKE

Pytanie: Od 3 marca 2009 r. nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z pracą w OKE. Czy należy mu się trzynastka za dwa miesiące przepracowane w 2009 r.?

Zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie roku szkolnego na zastępstwo od 1 lutego 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. należy wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Zatrudnienie nauczyciela od września do marca a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2008 r. do 11 marca 2009 r. Czy należy mu wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Prawo do trzynastki nauczyciela zatrudnionego na kilka okresów w roku

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 9 lutego 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. , a następnie od 1 września 2009 r. do końca 2009 r., należy się trzynastka za 2009 r.?

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w ciągu roku

Pytanie: Jak obliczyć prawo do trzynastki nauczyciela, który w 2008 r. pracował: od 1 stycznia do końca roku kalendarzowego w szkole podstawowej, od 7 kwietnia do 31 sierpnia w gimnazjum, od 1 września do końca roku kalendarzowego w mojej szkole? Kto powinien wypłacić mu trzynastkę – ja czy dyrektor szkoły podstawowej, w której przepracował cały rok? Czy okres przepracowany w gimnazjum powinnam doliczyć do okresu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel