Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka dla nauczyciela zatrudnionego 1 września, który korzystał z L4

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od  1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Czy będzie mu przysługiwała trzynastka, gdy wykorzysta np. 1 dzień urlopu bezpłatnego, 2 dni opieki nad dzieckiem lub pójdzie na zwolnienie lekarskie?

Stan nieczynny a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi, który od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. przebywał w stanie nieczynnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.?

Urlop dla poratowania zdrowia i zwolnienie lekarskie a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi, który do 21 lutego 2011 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, a następnie od 10 maja do 7 listopada 2011 r. był nieobecny w pracy z powodu choroby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.?

Nieobecność w pracy w związku z udziałem w konferencjach i szkoleniach a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy należy odliczyć dyrektorowi i wicedyrektorom od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dni, w których uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach?

MEN: Dodatek uzupełniający a trzynastka nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wypłacanego nauczycielom. Zdaniem MEN dodatek uzupełniający wypłacony w 2010 r. wchodzi do podstawy trzynastki za ten rok.

Termin wypłaty trzynastki za 2010 r. w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Nauczyciele całkowicie zlikwidowanej szkoły podstawowej publicznej otrzymali wypowiedzenie umowy o pracę 31 sierpnia 2010 r. Kiedy powinni otrzymać tzw. ,,trzynastkę”? Czy organ prowadzący szkołę może zwlekać z jej wypłatą do marca następnego roku kalendarzowego?

Trzynastka dla nauczyciela, który wrócił do szkoły po urlopie bezpłatnym na czas pracy w OKE

Pytanie: Od 3 marca 2009 r. nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z pracą w OKE. Czy należy mu się trzynastka za dwa miesiące przepracowane w 2009 r.?

Zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie roku szkolnego na zastępstwo od 1 lutego 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. należy wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Zatrudnienie nauczyciela od września do marca a prawo do trzynastki

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2008 r. do 11 marca 2009 r. Czy należy mu wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Prawo do trzynastki nauczyciela zatrudnionego na kilka okresów w roku

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 9 lutego 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. , a następnie od 1 września 2009 r. do końca 2009 r., należy się trzynastka za 2009 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel