Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Trzynastka dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Forma zatrudnienia i wymiar etatu a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin na umowę na czas określony należy wypłacić trzynastkę?

Praca w zakładowej organizacji związkowej a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z prawem do wynagrodzenia zachowuje w szkole prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Przyczyny nieprzyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pytanie: Czy ukaranie nauczyciela karą dyscyplinarną – naganą z ostrzeżeniem – uniemożliwia przyznanie trzynastki?

Archiwalny Wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w podstawie wymiaru trzynastki nauczyciela

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w macierzystej szkole zostały przydzielone za jego zgodą godziny w projekcie unijnym. Jak wiadomo, godziny w ramach projektu unijnego nie są wliczane do pensum oraz nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli. Czy w takim razie takie wynagrodzenie uwzględnia się do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela 3 września 2012 r. a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel, który został zatrudniony 3 września 2012 r. na czas nieokreślony ma prawo do trzynastki za 2012 r.?

Archiwalny L4 i urlop macierzyński a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczycielce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012, jeśli nauczycielka od 1 stycznia do 23 czerwca 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Od 24 czerwca 2012 r. do 8 grudnia 2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 9 grudnia 2012 r. do 2 lutego 2013 r. wykorzystuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

Archiwalny Urlop bezpłatny na czas pracy za granicą, a prawo do trzynastki nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przebywał przez 4 lata na urlopie bezpłatnym w naszej szkole. W tym czasie pracował za granicą, jako nauczyciel języka polskiego w środowisku polonijnym na podstawie skierowania.. Okres zatrudnienia udokumentował zaświadczeniem zawierającym informację, że okres pracy za granicą zalicza się do stażu pracy w Polsce. Nauczyciel powrócił do pracy 1 września 2011 r. Czy nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 4 miesiące 2011 roku?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela do końca zajęć dydaktycznych, a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy nauczyciel, który był zatrudniony w naszej placówce od 1 września 2010 r. do 20 czerwca 2011 r. ma prawo do trzynastki za 2011 r.? 

Archiwalny Okres przebywania na L4 w szkole i urlopie macierzyńskim a prawo do trzynastki dla nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. W 2009 r. przepracowała efektywnie od 01.01.2009 do 17.05.2009, tj. 4mies. i 17 dni (od 18 maja 2009 r. do 02 lipca 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i od 3 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. na urlopie macierzyńskim - łącznie 106 dni). Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono ekwiwalent pieniężny. Czy należy wypłacić trzynastkę za 2009 r.?

Archiwalny Analiza wyjątkowych sytuacji zwalniających z konieczności  przepracowania 6 miesięcy do trzynastki dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony do 27 stycznia 2009 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Od 28 stycznia 2009 r. do 10 września 2009 r. był na L4 i urlopie macierzyńskim. Od 23 października 2009 r. do 30 października 2009 r. znów był na L4 w szkole. Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel