Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Arkusz organizacyjny szkoły

Organizację pracy szkoły wyraża arkusz organizacji, który zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. W zakładce tej znajdziesz aktualne porady dotyczące sporządzania arkuszy organizacji, aneksu do arkusza, opiniowania tych dokumentów i prawidłowego ich przygotowania. Ponadto znajdują się tu wytyczne dotyczące ramowych i szkolnych planów nauczania.

Archiwalny Obliczanie tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Przy opracowywaniu arkusza organizacji, oprócz zasad wyliczania godzin do dyspozycji dyrektora przyda się również schemat obliczania tygodniowego wymiaru obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą. Od roku szkolnego 2012/2013 będą obowiązywały nowe przepisy o ramowych planach nauczania, a na ich podstawie ustala się szkolny plan nauczania i tygodniową liczbę godzin.

Archiwalny Wyliczanie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z nową ramówką

Od 1 września 2012 r. w szkołach będzie obowiązywać nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Trzeba je uwzględnić opracowując w kwietniu arkusz organizacji na rok szkolny 2012/2013. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. wprowadziło nową definicję godzin do dyspozycji dyrektora. Ponieważ ich wyliczenie przy sporządzaniu arkusza może stanowić wiele problemów - ekspert z kuratorium opracował schemat wyliczania nowych godzin do dyspozycji dyrektora. Narządzie jest na tyle uniwersalna, ze łatwo można obliczyć liczbę godzin dyrektorskich dla każdego typu szkoły.

Archiwalny Raport specjalny: Arkusz organizacji na rok szkolny 2012/2013 krok po kroku

Do pracy nad tworzeniem arkusza należy dobrze się przygotować, a kolejne czynności wykonywać ze szczególną dokładnością i pieczołowitością - od decyzji dyrektora i precyzji będzie zależała praca placówki w kolejnym roku szkolnym. Tworzenie arkusza organizacyjnego nie musi być koszmarem spędzającym sen z powiek przez cały kwiecień - można to zrobić sprawnie i bez stresu, wystarczy dokładnie wykonać kilka opisanych niżej czynności. Aby w tym pomóc przedstawiamy przykładową procedurę postępowania w celu utworzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013. Uwaga! Materiał będzie przydatny także wtedy, gdy arkusz sporządzany jest przy pomocy jakiegoś programu narzuconego przez organ prowadzący. Zmienia się wówczas tylko forma przekazywania danych, ale procedura tworzenia arkusza pozostaje niezmienna. Zapoznaj się też ze szczegółowym omówieniem zmian w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, które mają wpływ na opracowywanie arkusza organizacji.

Archiwalny Raport specjalny: Nowa ramówka - omówienie przepisów pod kątem arkusza organizacji na rok szkolny 2012/2013

Od 1 września mają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ramowych planów nauczania. Przystępując do przygotowywania arkusza trzeba zapoznać się z zapowiadanymi zmianami - to pozwoli uniknąć błędów i poprawnie wykonać zadanie. Ten tekst, w formie tabelek, zestawień i wyliczeń, pozwoli uporządkować: jaki będzie nowy ramowy plan nauczania;  nowe zasady konstruowania szkolnych planów nauczania; godziny do dyspozycji dyrektora, a jak to wyglądało dotychczas. W kolejnym raporcie na temat arkusza organizacji zostanie omówiona procedura tworzenia arkusza na rok szkolny 2012/2013, czynności i zadania dyrektora.

Archiwalny Opracowanie arkusza organizacji krok po kroku

Opracowując arkusz organizacji na kolejny rok szkolny, najlepiej zaplanować wszystko krok po kroku, skrupulatnie wypełniać i odhaczać zrealizowane zadania. Przestawienie czegokolwiek zaburzy kolejność czynności, a to będzie skutkować brakami, niedociągnięciami czy błędami w arkuszu. Prześledź więc po kolei swoje obowiązki, przenieś na realia swojej szkoły i punkt po punkcie opracuj ten dokument! Pamiętaj, że na opracowanie arkusza masz czas do końca kwietnia!

Archiwalny Zmiany organizacji pracy szkoły przed 1 września

Nie zawsze można przewidzieć wszystko w kwietniu i poprawnie wypełnić cały arkusz. W sytuacji zmian lub konieczności uzupełnienia arkusza opracuj aneks do arkusza organizacji i złóż go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.

Archiwalny Udział związków zawodowych przy zatwierdzaniu arkusza organizacji szkoły

Pytanie: Związki zawodowe ZNP domagają się uczestnictwa przy zatwierdzaniu arkusza organizacyjnego szkoły. Czy mają takie prawo?

Archiwalny Opiniowanie arkusza przez radę pedagogiczną

Pytanie: Podałam podstawę prawną , a więc wszystkie rozporządzenia konieczne przy konstruowaniu projektu organizacyjnego: szczgołowo ilość godzin łącznie oraz z każdego przedmiotu, godzin dyrektorskich, ilośc osób niepełnozatrudnionych, ilość stanowisk kierowniczych, ilośc pracowników pełnozatrudnionych. Zwróciłam uwagę na klasy, które nie będą dzielone ze względu na małą ilość uczniów. Nauczyciel jednak podał mnie do sądu, że nie znał 16 kwietnia przydziału czynności na nowy rok. Zawsze od kiedy pamiętam przydział czynności otrzymywałam w sierpniu i jako dyrektor też dawałam w sierpniu radzie pedagogicznej  do zaopiniowania. Już, tj. w ciągu miesiaca wakacyjnego nastapiło wiele zmian kadrowych. Jak powinnam postąpić i jak mogę się bronić? 

Archiwalny Opiniowanie arkusza organizacyjnego

Pytanie: Czy związki zawodowe działające w szkole mają obowiązek opiniowania arkuszy organizacyjnych? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Archiwalny Kontrola arkusza – forma, co dołączyć przy składaniu

Pytanie: W jakiej formie najlepiej złożyć arkusz? Czy do kontroli składam sam arkusz, czy muszę dołączyć do niego inne dokumenty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel