Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Arkusz organizacyjny szkoły

Organizację pracy szkoły wyraża arkusz organizacji, który zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. W zakładce tej znajdziesz aktualne porady dotyczące sporządzania arkuszy organizacji, aneksu do arkusza, opiniowania tych dokumentów i prawidłowego ich przygotowania. Ponadto znajdują się tu wytyczne dotyczące ramowych i szkolnych planów nauczania.

arkusz organizacji szkoły na 2019/2020

Archiwalny 4 zadania dyrektora przed przystąpieniem do konstruowania arkusza organizacji

Przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2019/2020, dyrektor musi zapoznać się z wieloma nowymi przepisami i zgromadzić wiele dokumentów. Sprawdzamy, jak wygląda szczegółowa procedura opracowania arkusza, a także na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

530b82e5a4053ec77f380cdcc8bc7cd755b88396-xlarge

Archiwalny Przygotuj arkusz organizacyjny 2018/2019 zgodnie z nowymi przepisami

Przygotowując projekty arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, warto wziąć pod uwagę terminy opiniowania ich przez związki zawodowe. Trzeba również zwrócić uwagę na zmiany w arkuszach, które przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji szkół i przedszkoli, a który to wprowadza istotne zmiany m.in. w podawaniu nazwisk zwalnianych nauczycieli. Szczegóły przedstawiamy w artykule!

Archiwalny Kontrola arkusza przez organ prowadzący pod kątem kwalifikacji nauczycieli

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę kontrolując, przed zatwierdzeniem, opracowany przez dyrektora arkusz organizacji szkoły ma obowiązek sprawdzić także, czy przydział czynności jest zgodny z kwalifikacjami nauczycieli?

Archiwalny Udostępnianie danych z arkusza organizacyjnego związkom zawodowym

Pytanie: Czy szkoła może udostępnić związkom zawodowym do zaopiniowania arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 imiennych nauczycieli i pracowników administracji ? Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Archiwalny Kompetencje rady pedagogicznej dotyczące opiniowania arkusza organizacji szkoły

Pytanie: W szkołach naszej gminy zapanował zwyczaj opiniowania arkusza organizacyjnego bez zapoznawania rady pedagogicznej z jego treścią. Nauczyciele przed głosowaniem otrzymują na karteczkach tylko swój indywidualny przydział czynności, gdyż - jak twierdzą dyrektorzy - każdy opiniuje tylko swój przydział. Resztę chronią przepisy o ochronie danych osobowych, bo tak mówiono na szkoleniu. Czy jest to zgodne z prawem?

Archiwalny 8 powodów do zmian w arkuszu organizacji szkoły

Często po rozpoczęciu roku szkolnego arkusz organizacji trzeba zmodyfikować. Zazwyczaj wynika to ze zmiany liczby godzin, jakimi dysponuje dyrektor szkoły od września, konieczności zorganizowania dodatkowych godzin specjalistycznych czy też nauczania indywidualnego. Sprawdź, kiedy należy sporządzić aneks do arkusza organizacji szkoły.

Archiwalny Opiniowanie arkusza organizacyjnego przez związki zawodowe

Pytanie: W wytycznych do projektu organizacyjnego znajduje się zapis mówiący o opinii związków zawodowych. Czy rzeczywiście związki zawodowe muszą opiniować arkusz organizacyjny szkoły podstawowej?

Archiwalny Gdy organ prowadzący nie zatwierdził w terminie arkusza organizacji.

Pytanie: Co dyrektor powinien zrobić w przypadku , gdy arkusz organizacji nie został zatwierdzony  w terminie przez gminę?

Archiwalny Sporządzenie zasad opracowywania arkusza organizacji szkoły

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę w przypadku uchylenia zarządzenia w sprawie zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół ma obowiązek opracować i wdrożyć nowe zasady opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół?  Czy może w ogóle nie spoczywa na nim taki obowiązek?

Archiwalny Za dużo godzin w arkuszu organizacji

Pytanie: W szkole poprzedni dyrektor ustalając arkusz organizacji na kolejny rok przyjął w tygodniowym planie zajęć według mnie za dużo godzin j. polskiego i matematyki, co w przeliczeniu na 3-letni cykl edukacji da więcej zrealizowanych godzin niż  przewidziało ministerstwo. Obejmując po nim stanowisko nie zauważyłam tego i obecny rok zaplanowałam tak samo. Teraz, w związku z nową ramówką, zauważyłam błąd. Jakie konsekwencje mi za to grożą? Czy można to jakoś naprawić?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel