Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Obserwacja zajęć przez kierownika świetlicy – czy w ramach nadzoru pedagogicznego

Pytanie: Czy kierownik świetlicy szkolnej może chodzić w ramach nadzoru pedagogicznego na obserwacje zajęć?

Zatwierdzenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego – czy jest na to termin

Pytanie: Czy jest określony termin, w jakim rada pedagogiczna ma zatwierdzić sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki?

e15e598da4eca25a4107466fb631bc4693a2d3cd-xlarge

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach

Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły. Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.

Plan nadzoru – jak nanosić poprawki w ciągu roku

Pytanie: Pytanie dotyczy planu nadzoru pedagogicznego (placówka niepubliczna). Czy do aktualnego planu nadzoru można sporządzić aneks (nastąpiła zmiana dyrektora w placówce)? Jeżeli tak, jak powinna wyglądać forma aneksu?

W jaki sposób monitorować pracę szkoły

Pytanie: Dyrektor ma za zadanie monitorować pracę szkoły. Kiedy należy to zrobić, w jaki sposób i jakie sporządzić dokumenty?

Czy obserwacja lekcji przez dyrektora może trwać kilka minut

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma prawo wchodzenia na obserwacje lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi i bez przygotowanego harmonogramu obserwacji? Czy może kilkakrotnie temu samemu nauczycielowi w ciągu tygodnia wejść na lekcje i obserwować prowadzone przez niego zajęcia?

Dyrektor szkoły niepublicznej - czy może sprawować nadzór pedagogiczny

Pytanie: Czy dyrektor szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może sprawować nadzór pedagogiczny w szkole?

Ewaluacja wewnętrzna w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej musi być przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna? Czego nie musi  robić dyrektor takiej placówki?

Ewaluacja zewnętrzna i kontrola finansowa przeprowadzane w tym samym czasie - możliwe?

Pytanie: Czy szkoła może być poddana jednocześnie ewaluacji zewnętrznej i kontroli finansowej prowadzonej przez organ prowadzący? Jakie działania może podjąć dyrektor w tej sytuacji?

Ewaluacja zewnętrzna w szkołach niepublicznych

Pytanie: Czy w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych obowiązuje ewaluacja zewnętrzna?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel