Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Ewaluacja wewnętrzna w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej musi być przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna? Czego nie musi  robić dyrektor takiej placówki?

Ewaluacja zewnętrzna i kontrola finansowa przeprowadzane w tym samym czasie - możliwe?

Pytanie: Czy szkoła może być poddana jednocześnie ewaluacji zewnętrznej i kontroli finansowej prowadzonej przez organ prowadzący? Jakie działania może podjąć dyrektor w tej sytuacji?

Ewaluacja zewnętrzna w szkołach niepublicznych

Pytanie: Czy w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych obowiązuje ewaluacja zewnętrzna?

Jakie są konsekwencje niskiego poziomu z ewaluacji w placówce niepublicznej

Pytanie: Jeżeli placówka otrzyma niski poziom z ewaluacji zewnętrznej, to jakie konsekwencje ponosi? Czy kurator daje polecenie opracowania programu naprawczego w placówce niepublicznej?

Kontrola z kuratorium na skutek wypadku w szkole i śmierci ucznia

Pytanie: Na lekcji WF uczeń zasłabł i po długiej reanimacji zmarł, ale już w szpitalu. W momencie zdarzenia nauczycielka WF wyszła do pokoju nauczycielskiego po dziennik lekcyjny i nie było jej około 10 min. Na skutek tego przykrego zdarzenia spodziewamy się kontroli z kuratorium. Co może być kontrolowane?

Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

Pytanie: Jak powinno wyglądać monitorowanie realizacji podstawy programowej?

Możliwość zmian w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo modyfikować plan nadzoru - chodzi o uwzględnienie nauczycieli do oceny pracy, których nie planowano na początku roku szkolnego?

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad nauczaniem religii

Pytanie: Czy dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego ma prawo monitorować realizację podstawy programowej przez nauczyciela religii? W szkole funkcjonują opracowane arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, które nauczyciele wypełniają 2 razy w roku.

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne jest objęte obowiązkiem przeprowadzenia nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej?

Obowiązek prowadzenia ewaluacji wewnętrznej przez szkoły niepubliczne

Pytanie: Czy liceum niepubliczne na prawach publicznych ma obowiązek, w takim samym stopniu jak publiczne szkoły, zajmować się ewaluacją wewnętrzną, współpraca z partnerami szkoły, czy dbaniem o losy absolwentów szkoły? Czy są jakieś obszary ewaluacji, które w pełni nie obowiązują szkół niepublicznych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel