Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Nauczyciel wspomagający w szkole policealnej

Pytanie: W szkole policealnej dla dorosłych w systemie stacjonarnym mamy dwóch słuchaczy niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim z orzeczeniem o niepełnosprawności znacznym. Czy można zatrudnić, niekoniecznie na etat, nauczyciela wspomagającego (asystenta)?

Odmowa zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole niepublicznej – czy możliwa

Pytanie: Czy niepubliczna szkoła podstawowa może odmówić organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zawrzeć w statucie szkoły oraz w umowie o kształcenie z rodzicami ucznia zapis o treści: „szkoła nie prowadzi zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” lub „szkoła może odmówić prowadzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”?

Dokumentowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Pytanie: Jaką dokumentację powinna prowadzić szkoła dla ucznia, który będzie objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia? Czy należy założyć dla ww. ucznia dziennik, dla przedmiotów realizowanych indywidualnie? W formie jakiego dokumentu przedstawić rodzicowi informację o realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?

Minimalna częstotliwość dokonywania oceny funkcjonowania dziecka przez zespoły terapeutyczne

Pytanie: Mamy pytanie dotyczące zespołów terapeutycznych. Czy jest konieczność przeprowadzania ich w grupach rewalidacyjno-wychowawczych? Jeśli tak, to z jaka częstotliwością?

Ważność orzeczenia wydanego na II etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie wydane do końca II etapu edukacyjnego automatycznie zyskuje ważność do końca szkoły podstawowej?

Czy pełnoletni słuchacz może zrezygnować z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy słuchacze pełnoletni, którzy dostarczyli do szkoły orzeczenie oraz opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą zrezygnować z oferowanej przez szkołę pomocy, podpisując oświadczenie o rezygnacji?

Podstawa prawna w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie, czy opinia dotycząca, np. objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, może zawierać jako podstawę prawną tylko ustawę Prawo Oświatowe bez podawania odpowiednich rozporządzeń?

Czy nauczyciel może odmówić nauczania indywidualnego

Pytanie: W jakich okolicznościach nauczyciel może odmówić przyjęcia nauczania indywidualnego w domu ucznia? Jak szkoła powinna rozwiązać taką sytuacje w przypadku braku innego nauczyciela z kwalifikacjami do przedmiotu?

Odstąpienie od niektórych treści programowych w indywidualnym nauczaniu – w praktyce

Pytanie: Uczeń  klasy III szkoły podstawowej z autyzmem ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Jak może wyglądać odstąpienie od niektórych treści programowych?

Co oznacza likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela

Pytanie: Czy planowana w nowelizacji Karty Nauczyciela likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela, dotyczy również asystentów nauczycieli dla uczniów z orzeczeniem o autyzmie? Jeżeli tak, to czy są jakieś plany na wspomaganie ww. uczniów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel