Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Ważność orzeczenia wydanego na II etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie wydane do końca II etapu edukacyjnego automatycznie zyskuje ważność do końca szkoły podstawowej?

Czy pełnoletni słuchacz może zrezygnować z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy słuchacze pełnoletni, którzy dostarczyli do szkoły orzeczenie oraz opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą zrezygnować z oferowanej przez szkołę pomocy, podpisując oświadczenie o rezygnacji?

Podstawa prawna w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie, czy opinia dotycząca, np. objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, może zawierać jako podstawę prawną tylko ustawę Prawo Oświatowe bez podawania odpowiednich rozporządzeń?

Czy nauczyciel może odmówić nauczania indywidualnego

Pytanie: W jakich okolicznościach nauczyciel może odmówić przyjęcia nauczania indywidualnego w domu ucznia? Jak szkoła powinna rozwiązać taką sytuacje w przypadku braku innego nauczyciela z kwalifikacjami do przedmiotu?

Odstąpienie od niektórych treści programowych w indywidualnym nauczaniu – w praktyce

Pytanie: Uczeń  klasy III szkoły podstawowej z autyzmem ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Jak może wyglądać odstąpienie od niektórych treści programowych?

Co oznacza likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela

Pytanie: Czy planowana w nowelizacji Karty Nauczyciela likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela, dotyczy również asystentów nauczycieli dla uczniów z orzeczeniem o autyzmie? Jeżeli tak, to czy są jakieś plany na wspomaganie ww. uczniów?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach podstawowych niepublicznych

Pytanie: Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązkowa w szkołach podstawowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych (pomijamy uczniów z orzeczeniami)? Czy rodzic może nie wyrazić zgodny na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia z orzeczeniem z poradni?

Organizacja nauczania indywidualnego w szkole dla ucznia z zespołem Aspergera

Pytanie: Jak można zorganizować nauczanie indywidualne w szkole dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (uczeń z zespołem Aspergera, bardzo agresywny)?

Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi gimnazjum

Pytanie: W zespole szkół jest szkoła podstawowa i jest tylko II klasa gimnazjum. W klasie gimnazjalnej mamy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Czy możemy zastosować procedurę wydłużenia etapu edukacyjnego dla tego ucznia?

Jak skutecznie informować rodziców o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Pytanie dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – często słyszy się o konieczności skutecznego informowania rodziców o udzielanej pomocy (formach i metodach)? Jak to interpretować?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel