Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Czy nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących opracowywania IPET-ów

Informacje zawarte w IPET określono w przepisach rozporządzeń obowiązujących od 1 września 2017 r., czyli od zeszłego roku szkolnego. Zmiany od tego roku szkolnego wprowadzono w odniesieniu do udziału asystenta w spotkaniach zespołu opracowującego IPET – ale nie tylko. Sprawdzamy, jak prawidłowo przygotować IPET.

Czy jest możliwy dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka z internatem

Pytanie: Zapytanie dotyczy przewozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z miejsca zamieszkania do ośrodka z internatem. Czy przepisy prawa oświatowego umożliwiają dowóz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z miejsca zamieszkania do internatu szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny (w poniedziałki rano) oraz powrót po zakończeniu zajęć edukacyjnych (w piątki po południu)?

Jakie pomoce mogą być zakupione ze środków na uczniów z orzeczeniem

Pytanie: W szkole jest dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm z zespołem Aspergera). Uczniowie z orzeczeniem wymagają specjalnej organizacji nauki, dlatego z części środków przekazywanych na ich nauczanie zakupywane jest wyposażenie. Czy z tych pieniędzy można sfinansować zakup tablic interaktywnych do kilku sal, ławek lekcyjnych do nowych pracowni, szaf na pomoce naukowe, stworzenie gabinetu psychologa itp.? Z zakupionych przedmiotów korzystać będą także zdrowe dzieci.

Zajęcia z wychowawcą w nauczaniu indywidualnym – czy obowiązkowe

Pytanie: W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu szkoły. Czy zajęcia z wychowawcą należy traktować jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne i powinny one być uwzględnione w przydziale godzin indywidualnych?

Dodatkowa waga subwencji – czy naliczana na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Pytanie: Jaką wagę w naliczaniu subwencji przypisać uczniowi z indywidualizowaną ścieżką kształcenia?

Stwierdzenie aktualności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Uczeń zdał do IV klasy. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. na pierwszy etap edukacyjny. Czy art. 312, ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe pozostają nadal w mocy i można uznać, że w nowej klasie IV uczeń ten posiada nadal aktualne orzeczenie?

Jak zorganizować uczniowi indywidualny tok nauki z matematyki

Pytanie: W jaki sposób praktycznie zorganizować dla ucznia indywidualny tok nauczania z matematyki? Uczeń we wrześniu rozpocznie naukę w klasie VII.

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem

Pytanie: Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – czy wchodzą do zestawu programów nauczania

Pytanie: Czy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) umieszcza się w szkolnym zestawie programów? Czy obowiązuje procedura, jak przy dopuszczaniu do użytku programów w szkole?

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi – czy można mu wydłużyć etap nauki

Pytanie: Czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel