Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Stwierdzenie aktualności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Uczeń zdał do IV klasy. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. na pierwszy etap edukacyjny. Czy art. 312, ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe pozostają nadal w mocy i można uznać, że w nowej klasie IV uczeń ten posiada nadal aktualne orzeczenie?

Jak zorganizować uczniowi indywidualny tok nauki z matematyki

Pytanie: W jaki sposób praktycznie zorganizować dla ucznia indywidualny tok nauczania z matematyki? Uczeń we wrześniu rozpocznie naukę w klasie VII.

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem

Pytanie: Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – czy wchodzą do zestawu programów nauczania

Pytanie: Czy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) umieszcza się w szkolnym zestawie programów? Czy obowiązuje procedura, jak przy dopuszczaniu do użytku programów w szkole?

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi – czy można mu wydłużyć etap nauki

Pytanie: Czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi?

Zasady potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii orzeczenia wydanego przez poradnię

Pytanie: W jaki sposób należy potwierdzić zgodność z oryginałem kopii dokumentu (np. orzeczenia) wydanego przez poradnię? Gdzie należy umieścić pieczątki?

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na terenie szkoły – do kiedy obowiązuje

Pytanie: Poradnia wydała przed 1 września 2017 r. orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na terenie szkoły w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 dla ucznia, który w roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem klasy VII. W następnym roku szkoła nie może organizować nauczania indywidualnego, ale czy orzeczenie zachowuje? Co jeżeli rodzić nie chce nauczania indywidualnego w domu, czy musi składać wniosek do dyrektora szkoły poparty zaświadczeniem lekarskim o zaprzestanie organizacji NI?

Czy można anulować orzeczenie o kształceniu specjalnym

Pytanie: Czy jest możliwe i jaka jest procedura anulowania orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej? Na podstawie obserwacji ucznia zarówno na terenie szkoły, domu i środowiska widoczna jest poprawa jego zachowania i funkcjonowania. Czy anulowanie odbywa się na zasadzie porozumienia między rodzicem ucznia a szkołą? Czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań?

Zasady wydatkowania środków na specjalną organizację kształcenia

Pytanie: Czy zaszły zmiany w zasadach wydatkowania środków na specjalną organizację kształcenia dzieci w 2018 r. w szkołach ogólnodostępnych?

Zajęcia korekcyjne w szkole podstawowej – na jakiej podstawie organizować

Pytanie: Czy istnieją przesłanki prawne do organizowania i finansowania zajęć z korekcji wad postawy tzw. gimnastyka korekcyjna w klasach I-III SP?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel