Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Jak zorganizować naukę uzdolnionego sportowca

Pytanie: Rodzice ucznia złożyli wniosek o indywidualny program nauczania, ponieważ uczeń ten jest szczególnie uzdolniony w zakresie piłki nożnej i podpisał kontrakt z klubem piłkarskim. Jeżeli dyrektor wyrazi na to zgodę to jak powinna wyglądać organizacja nauki ucznia?

WWR dziecka przedszkolnego w innej szkole

Pytanie: Czy dziecko realizujące wychowanie przedszkolne w innej placówce może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania w innej szkole?

Objęcie szkoły niepublicznej zakresem działania poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Od 1 września funkcjonować będzie nowa szkoła niepubliczna. Jakie działania należy podjąć, by trafiła ona pod „opiekę” lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Kiedy należy wprowadzać zmiany w IPET

Pytanie: W jakich sytuacjach należy aneksować IPET, a w jakich go zmodyfikować?

Wydłużenie etapu edukacyjnego w przypadku edukacji domowej

Pytanie: Czy uczeń realizujący nauczanie domowe może równocześnie realizować kształcenie specjalne z uwagi na zespół Aspergera? Rodzic domaga się kształcenia specjalnego, aby wydłużyć etap edukacyjny.

Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą tuż przed końcem zajęć

Pytanie: Czy na niecały miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor szkoły może wydać decyzję o przyjęciu i zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą dziecka rejonowego, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Decyzja ma dotyczyć bieżącego roku szkolnego.

Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r. wydane na I etap edukacyjny zachowuje ważność do końca klasy III czy IV?

Czy rodzic może zrezygnować z jakiejś formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: W ramach udzielonej przez szkołę pomocy (wynikającej ze złożonej w szkole przez rodzica opinii PPP) uczeń miał uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne stosowne do jego potrzeb. Rodzic na piśmie zrezygnował z tej formy pomocy. Czy ma do tego prawo? Wizytator kuratorium twierdzi, że nie ma takiego prawa a szkoła musi kontynuować udzielone formy pomocy.

Ważność orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak jest z ważnością orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych? W zeszłym roku szkolnym wystawione na etap kl. I-III były ważne jeszcze w klasie IV. Czy te przepisy obowiązują w tym roku również, czy rodzice z dziećmi muszą zgłosić się do poradni na nowe badania?

Przedłużenie okresu nauki w szkole specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy uczeń klasy III gimnazjum w szkole specjalnej lub klasy III szkoły przysposabiającej do pracy, który już powtarza III klasę, może mieć jeszcze przedłużony okres nauki na danym etapie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel