Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Okres ważności opinii o dysleksji

Pytanie: Czy opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne?

Pomoc nauczyciela niezależnie od zgody rodzica

Pytanie: Czy brak zgody na rodzica na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla ucznia wyklucza takie zatrudnienie?

Pomoc dla ucznia z dysgrafią

Pytanie: Uczeń ma głęboką dysgrafię. Sam nie potrafi odczytać swojego pisma. Jak realnie szkoła jest mu w stanie pomóc w trakcie bieżącej nauki?

Przedłużenie okresu nauki w szkołach średnich – jaki termin

Pytanie: W jakim terminie podejmowana jest decyzja o przedłużeniu nauki uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych?

Sprawdź, w jakiej formie zorganizować rewalidację w szkole

Pytanie: Czy zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej muszą być realizowane indywidualnie, czy mogą być prowadzone np. w dwuosobowej grupie, jeśli uczniowie mają wydane orzeczenia z tego samego względu (np. słabosłyszący albo Asperger) i w związku z tym bardzo podobne zalecenia?

Diagnoza przedmiotowa – czy jest obowiązkowa

Pytanie: Czy przeprowadzanie w szkole diagnozy przedmiotowej jest obligatoryjne?

Przedłużenie etapu edukacyjnego dla dziecka z orzeczeniem na wniosek rodziców

Pytanie: Czy wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego dla dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym może złożyć rodzic i czy rada pedagogiczna może ustosunkować się do niego negatywnie?

Rewalidacja poza szkołą – sprawdź, czy to możliwe

Pytanie: Czy uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i korzystał do tej pory z zajęć rewalidacyjnych w szkole, a obecnie dostarczył orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, ma nadal korzystać z zajęć rewalidacyjnych?

Jak zorganizować naukę uzdolnionego sportowca

Pytanie: Rodzice ucznia złożyli wniosek o indywidualny program nauczania, ponieważ uczeń ten jest szczególnie uzdolniony w zakresie piłki nożnej i podpisał kontrakt z klubem piłkarskim. Jeżeli dyrektor wyrazi na to zgodę to jak powinna wyglądać organizacja nauki ucznia?

WWR dziecka przedszkolnego w innej szkole

Pytanie: Czy dziecko realizujące wychowanie przedszkolne w innej placówce może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania w innej szkole?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel