Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Stwierdzenie aktualności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Uczeń zdał do IV klasy. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. na pierwszy etap edukacyjny. Czy art. 312, ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe pozostają nadal w mocy i można uznać, że w nowej klasie IV uczeń ten posiada nadal aktualne orzeczenie?

Jak zorganizować uczniowi indywidualny tok nauki z matematyki

Pytanie: W jaki sposób praktycznie zorganizować dla ucznia indywidualny tok nauczania z matematyki? Uczeń we wrześniu rozpocznie naukę w klasie VII.

Absolwent gimnazjum z niepełnosprawnościami – czy może uczyć się w szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy absolwent gimnazjum z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i ruchowa) w roku szkolnym 2018/2019 może rozpocząć naukę w szkole przysposabiającej do pracy?

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem

Pytanie: Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – czy wchodzą do zestawu programów nauczania

Pytanie: Czy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) umieszcza się w szkolnym zestawie programów? Czy obowiązuje procedura, jak przy dopuszczaniu do użytku programów w szkole?

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi – czy można mu wydłużyć etap nauki

Pytanie: Czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi?

Zasady potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii orzeczenia wydanego przez poradnię

Pytanie: W jaki sposób należy potwierdzić zgodność z oryginałem kopii dokumentu (np. orzeczenia) wydanego przez poradnię? Gdzie należy umieścić pieczątki?

Liczba uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w oddziale szkoły specjalnej – czy zmieniły się przepisy

Pytanie: Ilu maksymalnie uczniów powinien liczyć w szkole specjalnej oddział dla uczniów wyłącznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zgodnie z rozporządzeniem MEN z 4 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół?

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na terenie szkoły – do kiedy obowiązuje

Pytanie: Poradnia wydała przed 1 września 2017 r. orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na terenie szkoły w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 dla ucznia, który w roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem klasy VII. W następnym roku szkoła nie może organizować nauczania indywidualnego, ale czy orzeczenie zachowuje? Co jeżeli rodzić nie chce nauczania indywidualnego w domu, czy musi składać wniosek do dyrektora szkoły poparty zaświadczeniem lekarskim o zaprzestanie organizacji NI?

Czy można anulować orzeczenie o kształceniu specjalnym

Pytanie: Czy jest możliwe i jaka jest procedura anulowania orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej? Na podstawie obserwacji ucznia zarówno na terenie szkoły, domu i środowiska widoczna jest poprawa jego zachowania i funkcjonowania. Czy anulowanie odbywa się na zasadzie porozumienia między rodzicem ucznia a szkołą? Czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel