Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Czy jest możliwy dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka z internatem

Pytanie: Zapytanie dotyczy przewozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z miejsca zamieszkania do ośrodka z internatem. Czy przepisy prawa oświatowego umożliwiają dowóz dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z miejsca zamieszkania do internatu szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny (w poniedziałki rano) oraz powrót po zakończeniu zajęć edukacyjnych (w piątki po południu)?

Jakie pomoce mogą być zakupione ze środków na uczniów z orzeczeniem

Pytanie: W szkole jest dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm z zespołem Aspergera). Uczniowie z orzeczeniem wymagają specjalnej organizacji nauki, dlatego z części środków przekazywanych na ich nauczanie zakupywane jest wyposażenie. Czy z tych pieniędzy można sfinansować zakup tablic interaktywnych do kilku sal, ławek lekcyjnych do nowych pracowni, szaf na pomoce naukowe, stworzenie gabinetu psychologa itp.? Z zakupionych przedmiotów korzystać będą także zdrowe dzieci.

Zajęcia z wychowawcą w nauczaniu indywidualnym – czy obowiązkowe

Pytanie: W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu szkoły. Czy zajęcia z wychowawcą należy traktować jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne i powinny one być uwzględnione w przydziale godzin indywidualnych?

Dodatkowa waga subwencji – czy naliczana na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Pytanie: Jaką wagę w naliczaniu subwencji przypisać uczniowi z indywidualizowaną ścieżką kształcenia?

Stwierdzenie aktualności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Uczeń zdał do IV klasy. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. na pierwszy etap edukacyjny. Czy art. 312, ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe pozostają nadal w mocy i można uznać, że w nowej klasie IV uczeń ten posiada nadal aktualne orzeczenie?

Jak zorganizować uczniowi indywidualny tok nauki z matematyki

Pytanie: W jaki sposób praktycznie zorganizować dla ucznia indywidualny tok nauczania z matematyki? Uczeń we wrześniu rozpocznie naukę w klasie VII.

Absolwent gimnazjum z niepełnosprawnościami – czy może uczyć się w szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy absolwent gimnazjum z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i ruchowa) w roku szkolnym 2018/2019 może rozpocząć naukę w szkole przysposabiającej do pracy?

Liczba uczniów w klasie, do której będzie uczęszczało dziecko z autyzmem

Pytanie: Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zostało zapisane dziecko z autyzmem. Ilu uczniów powinna liczyć klasa w tej szkole, w której będzie uczyło się do dziecko z autyzmem?

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – czy wchodzą do zestawu programów nauczania

Pytanie: Czy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) umieszcza się w szkolnym zestawie programów? Czy obowiązuje procedura, jak przy dopuszczaniu do użytku programów w szkole?

Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi – czy można mu wydłużyć etap nauki

Pytanie: Czy w klasie pierwszej szkoły podstawowej można wydłużyć etap edukacyjny dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel