Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Statut szkoły

Statut szkoły to jeden z najważniejszych dokumentów placówki, dlatego musi być on zawsze aktualny i zgodny z przepisami prawa. Eksperci Portalu Oświatowego odpowiadają tu na pytania: jak prawidłowo zaktualizować statut szkoły, kiedy należy go aktualizować i w jaki sposób, jak wprowadzać nowe zapisy, kiedy organ nadzorujący może zakwestionować jego zapisy. W zakładce tej znajdziesz mnóstwo porad i przykładowych zapisów statutów – aktualnych i gotowych do zastosowania w szkole!

Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w statucie szkoły

Pytanie: Czy nauczyciele mogą żądać od ucznia oddania telefonu komórkowego, którego używał niezgodnie obowiązującym w szkole regulaminem?

Jakie są zasady nowelizacji statutu szkoły

Pytanie: Jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu, w jaki sposób ewidencjonować nowelizacje oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne?

Przepisy, które trzeba uwzględnić przy aktualizacji statutów

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu od 1 września 2017 r. była jak najbardziej wyczerpująca?

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Zapisy w statucie liceum w sprawie egzaminów poprawkowych

Pytanie: Czy w statucie liceum dla młodzieży można zawrzeć zapis odnośnie obowiązku składania przez ucznia lub jego rodziców pisemnego wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego? Czy zgodne z prawem jest umożliwienie uczniowi wskazania oceny, o którą zamierza się ubiegać podczas egzaminu poprawkowego?

Zapis dotyczący możliwości obniżenia uczniowi oceny w statucie szkoły

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis: "Proponowana uczniowi ocena śródroczna lub roczna może ulec podwyższeniu lub obniżeniu"? - pytanie dotyczy wprowadzenia zapisu "lub obniżeniu". Jeśli można wprowadzić taki zapis, to w jakiej sytuacji? Czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic ubiega się o podwyższenie proponowanej oceny, wg procedury opisanej już w statucie, czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic nie skorzystał z takiej możliwości?

Zmiana nazwy szkoły - jak i kiedy to zrobić

Pytanie: W tym roku szkolnym zamierzamy zmienić nazwę szkoły. Szkoła jest szerokoprofilowa, a obecna nazwa nie oddaje tego stanu rzeczy. Jaka jest procedura zmiany nazwy szkoły i kiedy jest najlepszy moment aby to zrobić?

Dwie rady pedagogiczne w zespole szkół - jak zmienić statut zespołu?

Pytanie: Zespół szkół powstał z połączenia zespołu gimnazjalno-licealnego ze szkołą podstawową. Funkcjonują w nim, zgodnie ze statutem, dwie rady pedagogiczne. Czasem jest zwoływane wspólne zebranie rady pedagogicznej całego zespołu. Jak powinno wyglądać podejmowanie uchwał kluczowych dla całego zespołu np. zmiany do statutu, opiniowanie planu finansowego zespołu? Czy powinny być to uchwały podejmowane przez cały zespół, czy odrębnie dla dwóch wyodrębnionych rad pedagogicznych?

Termin spotkania zespołu przedmiotowego w szkole - kto go ustala?

Pytanie: Czy dyrektor może wskazać nauczycielom termin i godzinę spotkania zespołów przedmiotowych?

Archiwalny Czy statut gimnazjum włączonego do podstawówki jeszcze obowiązuje

Pytanie: Gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej, oddziały gimnazjalne obowiązuje statut byłego gimnazjum. Czy obecny dyrektor szkoły ma obowiązek dokonania zmian w statucie gimnazjum – niektóre zapisy są niezgodne z prawem oświatowym.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel