Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkoły

Tworzenie nowej placówki, przekształcenie szkoły lub jej likwidacja to niełatwe zadania, które często spoczywają na dyrektorach. W tym miejscu przedstawiamy porady dotyczące przejęcia szkoły przez innego dyrektora, likwidacji placówki, ustalania obwodu szkoły, a także nowych przepisów związanych z reformą oświaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przekształcenia placówki. Zapoznaj się z konkretnymi i zgodnymi z przepisami wskazówkami ekspertów Portalu Oświatowego, by dobrze zarządzać szkołą!

Czy przekształcana podstawówka musi mieć nowy NIP

Pytanie: Czy przekształcając 6-letnią szkołę podstawową w 8-letnią szkołę podstawową należy wystąpić do organu podatkowego o nadanie nowego numeru NIP?

Zmiana NIP i REGON po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Pytanie: Zespół szkół ulega likwidacji 31 sierpnia 2017 r. i w wyniku zmian związanych z reformą oświaty pozostanie sama szkoła podstawowa. Dotychczas numer NIP był przypisany do zespołu szkół. Czy od września 2017 r. szkoła podstawowa powinna mieć nowy numer NIP? Co z rejestrem REGON i innymi dokumentami?

Dostosowanie zapisów umowy w sprawie przekazania szkoły stowarzyszeniu

Pytanie: W jaki sposób jednostka samorządu terytorialnego dostosowuje umowę w sprawie przekazania szkoły publicznej do prowadzenia osobie prawnej (stowarzyszenie)?

Jaka jest procedura przekształcania 6-letniej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w szkołę 8-letnią

Pytanie: Czy procedura przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w 8-letnią szkołę podstawową odbywa się tylko na mocy uchwały podjętej przez organ prowadzący, podjętej do 30 listopada 2017 r.?

Czy podstawową szkołę niepubliczną można przekształcić w szkołę z oddziałami dwujęzycznymi

Pytanie: Dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej jest zobligowany do 30 czerwca 2017 r. złożyć odpowiednią dokumentację w Urzędzie Miejskim w celu przekształcenia szkoły sześcioletniej w ośmioletnią. Czy w związku z tym można dokonać przekształcenia na niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi?

Zasady przekształcenia niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Pytanie: Jakie obowiązki i terminy dotyczą niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w związku z reformą oświaty?

Zasady przekształcenia zespołu szkół z oddziałem przedszkolnym

Pytanie: Szkoła podstawowa przekształcona zostanie w szkołę ośmioletnią z oddziałami gimnazjum. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Docelowo chcemy utworzyć zespół szkolno- przedszkolny, który funkcjonowałby od września 2017 r. Jak postąpić krok po kroku?

Terminy związane z przekształceniem niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi prowadzonej przez stowarzyszenie. Jakie kroki, w związku z reformą oświaty, powinien podjąć dyrektor szkoły oraz organ prowadzący, aby przekształcić sześcioletnią szkołę na ośmioklasową szkołę podstawową? Jakie terminy nas obowiązują?

Kiedy placówka może pozostać jednostką samodzielną

Pytanie: Szkoła jest samodzielną jednostką składającą się z oddziału przedszkolnego i klas I–III. Czy w obliczu reformy ta szkoła może pozostać nadal jednostką samodzielną, czy będzie musiała być filią innej szkoły?

Jak przekształcić zespół szkół z oddziałami przedszkolnymi od 2017 roku

Pytanie: Obecnie jesteśmy zespołem szkół: szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. Po wejściu w życie nowych przepisów od września 2017 r. zespół zostanie przekształcony w zespół szkolno-przedszkolny. Jak powinien wyglądać proces przekształcenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel