Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkoły

Tworzenie nowej placówki, przekształcenie szkoły lub jej likwidacja to niełatwe zadania, które często spoczywają na dyrektorach. W tym miejscu przedstawiamy porady dotyczące przejęcia szkoły przez innego dyrektora, likwidacji placówki, ustalania obwodu szkoły, a także nowych przepisów związanych z reformą oświaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przekształcenia placówki. Zapoznaj się z konkretnymi i zgodnymi z przepisami wskazówkami ekspertów Portalu Oświatowego, by dobrze zarządzać szkołą!

Archiwalny Utworzenie zespołu szkół powinno nastąpić przed 1 września

Pytanie: Organ prowadzący planuje połączyć dwie szkoły: ośrodek szkolno-wychowawczy i szkołę ponadgimnazjalną. Jakie są aktualne przepisy i terminy związane z połączeniem takich placówek?

Archiwalny Przedszkole i gimnazjum w zespole szkół po przekształceniu oddziału przedszkolnego

Pytanie: Czy po przekształceniu oddziału przedszkolnego w przedszkola z dniem 1 września 2016 r. placówka ta będzie mogła wchodzić w skład zespołu szkół wraz ze szkołą podstawową i gimnazjum, w tym gimnazjum dla dorosłych, które obecnie tworzą zespół?

Archiwalny Skuteczne zawiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji szkoły

Organy prowadzące, które chcą zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego 2013/2014, mają czas na zawiadomienie rodziców uczniów do 28 lutego 2014 roku. Sprawdź, kiedy i jak skutecznie zawiadomić rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.

Archiwalny Kto jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o likwidacji szkoły

Pytanie: Czy zapis ujęty w uchwale rady miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o brzmieniu "uchwałę niniejszą należy przedłożyć kuratorowi oświaty oraz dyrektorowi szkoły, w celu zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do szkoły" jest zgodny z prawem? Artykuł 59 ustawy o systemie oświaty obliguje organ prowadzący do powiadomienia o zamiarze likwidacji, a powyższy zapis wskazuje dyrektora szkoły jako osobę odpowiedzialną za powiadomienie.

Archiwalny Przekształcenie centrum kształcenia ustawicznego w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

Pytanie: Czy centrum kształcenia ustawicznego  ze szkołami dla dorosłych można przekształcić w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, jeżeli doda się ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego?

Archiwalny Przekształcenie niepublicznego technikum w liceum dla dorosłych

Pytanie: Czy  można przekształcić technikum w liceum dla dorosłych, jeśli szkoła jest niepubliczna z uprawnieniami publicznymi?

Archiwalny Zasady tworzenia liceum i szkoły zawodowej w ramach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Pytanie: W specjalnym ośrodku funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Jakie kroki należy podjąć aby utworzyć szkołę ponagimnazjalną: liceum i szkołę zawodową?

Archiwalny Trzyletnia szkoła podstawowa?

Pytanie: Nasz szkoła funkcjonuje oddzielnie jako gimnazjum i liceum ogólnokształcące (są to szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznej). Planujemy powołać dodatkowo szkołę podstawową dla klas IV-VI niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i jednocześnie utworzyć zespół szkół skupiający te trzy szkoły. Mam w związku z tym dwa pytania:Jakie kroki trzeba podjąć, aby powołać dodatkowo szkołę podstawową klas IV -VI, m.in. jak  i gdzie zarejestrować, jakie obowiązują terminy, wymagania prawno- formalne?Jakie   procedury trzeba spełnić przy tworzeniu zespołu szkół łączących wymienione trzy szkoły?

Archiwalny Technikum dla dorosłych po 1 września 2012 r.

Pytanie: Czy po 1 września 2012 r. w naszym systemie kształcenia będą jeszcze istnieć technika dla dorosłych? Jeżeli tak, to gdzie jest do nich ramowy plan nauczania, bo w rozporządzeniu z 7 lutego 2012 r. nie znalazłam informacji dotyczących technikum.

Archiwalny Likwidacja szkoły we wrześniu - czy jest możliwa

Pytanie: Nie podjęto uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły do 28 lutego 2011 r. (radni nie wyrazili na to zgody). Jestem dyrektorem szkoły podstawowej o strukturze organizacyjnej klas 0-III, z liczbą uczniów: klasa 0 - 10, klasa I - 2, klasa II - 5, klasa III - 7. W związku z tak małą liczbą dzieci, od września uczniowie będą pobierać naukę w klasach łączonych. Istnieją obawy, że 1 września 2011 r. rodzice dzieci poślą je do innej, oddalonej o dwa kilometry większej szkoły. Pozostają jedynie uczniowie z klasy 0. Czy w przypadku, gdy okaże się, że we wrześniu nie ma dzieci z klas I-III, może być podjęta uchwała o likwidacji (lub częściowej likwidacji) szkoły? Czy placówka może wówczas zostać filią innej szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel