Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Potrącenia komornicze z pensji minimalnej

Pytanie: Komornik przysłał pismo, w którym wskazuje, że należy dokonywać potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika szkoły w wysokości równej najniższej pensji krajowej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w tej wysokości. Co zrobić w tej sytuacji?

Zmiana regulaminu wynagradzania, gdy w szkole działają tylko związki zawodowe nauczycieli

Pytanie: Czy zmiana w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych polegająca na dodaniu jednego stanowiska pracy i przedziałów wynagrodzenia, musi być uzgodniona ze związkami zawodowymi, do którego należą tylko nauczyciele danego pracodawcy?

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia a potrącenia z wynagrodzenia na wniosek pracownika

Pytanie: Po zmianie najniższego wynagrodzenia za pracę,  po potrąceniu pożyczki z kasy zapomogowo - pożyczkowej pracownik nie otrzyma najniższego wynagrodzenia. Czy w związku z tym, mając zgodę pracownika, można mu potrącać dalej ratę pożyczki?

Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność zmiany umów o pracę

Pytanie: Wprowadzamy aneks do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. Czy po wprowadzeniu zmian, należy wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające, czy tylko oświadczenie o zapoznaniu się z nowym brzmieniem regulaminu wynagradzania?

Elementy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pytanie: Czy minimalne wynagrodzenie za pracę, określone rozporządzeniem Rady Ministrów, to tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy też wynagrodzenie zasadnicze oraz inne świadczenia ze stosunku pracy?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a pensje pracowników niepełnozatrudnionych

Pytanie: Czy w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, należy podnieść wynagrodzenie pracownikom niepełnozatrudnionym (np. na 3/4 etatu).

Potrącanie z wynagrodzenia pracownika alimentów na podstawie wyroku doręczonego przez jego byłą żonę

Pytanie: Czy potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika można dokonać na podstawie orzeczenia sadu dostarczonego przez byłą żonę pracownika, czy tylko na podstawie egzekucji komorniczej?

Potrącanie z wynagrodzenia rat kredytu na rzecz banku za zgodą pracownika

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika na wniosek banku, do którego załączono oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na potrącanie z wynagrodzeń wszelkich należności z tytułu umowy kredytowej?

Podwyżka wynagrodzenia dla pracownika na L4 i zasiłku rehabilitacyjnym

Pytanie: Od września 2011 r. urząd miasta zaplanował podwyżkę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych. Czy podwyżka ta należy się pracownikowi na stanowisku starszego referenta, który od 10.12.2010 do 09.06.2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od 10.06.2011 r. przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym?

Potrącenie z wynagrodzenia na rzecz banku niezapłaconej raty pożyczki

Pytanie: Bank zwrócił się z prośbą o potrącenie pracownikowi zaległej kwoty niezapłacone raty pożyczki. W jakim procencie można potrącić zaległość z wynagrodzenia pracownika?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel