Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Kontrola zarządcza w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej obowiązuje kontrola zarządcza, np. wprowadzanie kodeksu etycznego?

Archiwalny Wyższe wynagrodzenie pracownika a plan finansowy szkoły

Pytanie: Czy przyjmując pracownika na nowe stanowisko (główny księgowy) w trakcie roku budżetowego, można mu zaproponować wyższe wynagrodzenie, czy też działanie takie jest równoznaczne ze złamaniem dyscypliny budżetowej?

Archiwalny Klasyfikacja poszczególnych wydatków szkoły

Pytanie: Czy podane niżej wydatki powinny być zaklasyfikowane do wydatków strukturalnych? Jeśli tak, to o jakim kodzie?Szkolenia pracowników niepedagogicznychSzkolenia rady pedagogicznejDostęp do „Portalu Oświatowego”, fachowe publikacje, prenumerata czasopism dla uczniówKsiążki do biblioteki szkolnej i lektury na płytach DVDPomoc dla uczniów "Wyprawka szkolna"Licencje na programy komputerowe (księgowo-płacowe, antywirusowe, cenzurujące niepożądane treści w Internecie)Pomoce dydaktyczne i naukoweZestawy do podpisu elektronicznego.

Archiwalny Obiady dla uczniów i przedszkolaków bez podatku VAT

Gminy nie muszą obawiać się kosztów związanych z podatkiem VAT od obiadów przygotowanych w placówkach oświatowych - wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów. Szkolne obiady, jako forma opieki na dziećmi, są zwolnione z podatku.

Archiwalny Opłaty za zakwaterowanie w internacie

Pytanie: Od 2 lat jestem kierownikiem internatu, w którym nie pobiera się opłaty stałej ani kaucji. Czy istnieje podstawa prawna, która umożliwi zmianę tej sytuacji ? Jeśli tak to jak ją wprowadzić?

Archiwalny Sprawozdania składane do organu prowadzącego

Pytanie: Jakie sprawozdania w ciągu roku powinien składać dyrektor szkoły organowi prowadzącemu szkołę (gmina)?

Archiwalny Inwentaryzacja i spis z natury - jak przeprowadzić

Pytanie: Czy inwentaryzację można sporządzić na komputerze i gdzie szukać przepisów dotyczących spisu z natury?

Archiwalny Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na polecenie organu prowadzącego

Pytanie: Na odprawie dyrektorów placówek oświatowych, organ prowadzący szkołę (prezydent miasta) oficjalnie zobowiązał wszystkich dyrektorów szkół do pozyskiwania (dla swoich szkół) środków finansowych z Unii Europejskiej w drodze opracowywania programów europejskich. Czy dyrektor musi realizować nałożony przez organ prowadzący obowiązek, skoro położenie geograficzne (miasto Górnego Śląska) może nie być w zainteresowaniu ewentualnych partnerów? 

Archiwalny Koszty utrzymania stołówki - koszty pomieszczeń czy całość kosztów działalności

Pytanie: Co należy rozumieć pod pojęciem "kosztów utrzymania stołówki", o których mowa w art. 67a ustawy o systemie oświaty? Czy będą to wszystkie koszty związane z przygotowaniem posiłku (woda, gaz, energia itp. - koszty kuchni), czy tylko koszty utrzymania pomieszczenia, w którym uczniowie spożywają posiłek?

Archiwalny Zwrot uczniom kosztów przejazdu na praktyczną naukę zawodu

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek zwrotu uczniom kosztów przejazdu na praktyczną naukę zawodu? Jeśli tak, czy zwrotu należy dokonać tylko i wyłącznie na podstawie przedstawionych biletów? Czy można wyliczyć  koszt dojazdu środkami komunikacji publicznej i dokonać zwrotu każdemu uczniowi, bez względu na rodzaj transportu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel