Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Warunki zwolnienia szkoły z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

Pytanie: Jesteśmy szkoła niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez organizację pożytku publicznego. Siedzibę swoją mamy w budynku, który 18 lat temu użyczył nam urząd miasta. Jest to stara willa przedwojenna, którą cały czas remontujemy. Dwa lata temu urząd miasta zmienił nam umową wynajmu i musimy płacić czynsz za budynek ok. 5000 zł. W ustawie o systemie oświaty, art. 81, jest mowa o tym że szkoły są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego zajętych na działalność oświatową. Czy ten artykuł możemy odnieść do naszej szkoły? Co możemy zrobić, aby nie płacić czynszu?

Archiwalny Dysponowanie pieniędzmi na wycieczkę szkolną i ich przechowywanie przez radę rodziców

Pytanie: Czy w szkole publicznej pieniądze zbierane na wycieczkę klasową podlegają jakiejś regulacji prawnej np. przepisom o finansach publicznych? Czy muszą być one przechowane do czasu realizacji wycieczki np. na koncie rady rodziców?

Archiwalny Organ prowadzący a dyrektor szkoły w sprawie utworzenia w szkole poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół specjalnych w Poznaniu. W ostatnich latach spadła nam liczba uczniów w szkole. W bieżącym roku szkolnym zamierzałam wynająć część pomieszczeń, jednak organ prowadzący szkołę ma inne plany. Chce wprowadzić do budynków szkoły poradnię psychologiczno- pedagogiczną na zasadach, które sam ustali. Czy muszę zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy wynajem części pomieszczeń szkolnych na moich warunkach np. na czas określony wymaga zgody organu prowadzącego?

Archiwalny Sklepik szkolny - zasady przetargu i wynajmu pomieszczenia

Pytanie: Szkoła planuje otworzenie sklepiku szkolnego, prowadzonego przez osobę z zewnątrz. Czy i kiedy szkoła powinna zorganizować przetarg (jest tylko jedna chętna osoba do prowadzenie sklepiku)? Kto i w jaki sposób ustala wysokość opłaty za wynajem pomieszczenia?

Archiwalny Usługi stołówkowe świadczone przez szkołę - zwolnienie z ewidencji

Pytanie: Czy szkoła publiczna, będąca płatnikiem podatku VAT, która  dokonuje sprzedaży obiadów z prowadzonej we własnym zakresie stołówki szkolnej na rzecz osób fizycznych (uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych tej szkoły) jest obowiązana prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Archiwalny Faktury i rachunki za pobyt dzieci na koloniach organizowanych przez szkołę

Pytanie: Czy szkoła podstawowa, która sama organizuje kolonie i obozy, w których uczestniczą  dzieci z tej szkoły jak również dzieci z innych szkół może wystawiać faktury lub rachunki za pobyt na tych koloniach, obozach?

Archiwalny Dotacje dla ucznia uczęszczającego jednocześnie do różnych szkół

Pytanie: Otrzymujemy dotacje dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, która zgodnie z przepisami prawa przyznawana jest przez  jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia uczęszczającego do ww. szkół. Czy jeden uczeń może jednocześnie uczęszczać do szkół wg poniższych przypadków i czy jednostka samorządu terytorialnego na takiego ucznia powinna przyznać dotację dwa razy? Uczeń uczęszcza równocześnie do (poszczególne przypadki do pytania): liceum profilowanego i liceum ogólnokształcącego;dwóch rodzajów szkół policealnych o różnych kierunkach nauki;liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego;uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego;menedżerskiego liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego;liceum profilowanego dla dorosłych i liceum uzupełniającego dla dorosłych;liceum uzupełniającego dla dorosłych i szkoły policealnej dla dorosłych;liceum uzupełniającego dla dorosłych i technikum uzupełniającego dla dorosłych;liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i liceum profilowanego dla dorosłych;szkoły policealnej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;szkoły zawodowej dla młodzieży i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Archiwalny Fundusze na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Zarządzam szkołą, w której pracuje ponad 100 nauczycieli - większość z nich to młoda kadra. Wielu nauczycieli uzupełnia kwalifikacje, chce nabyć nowe kwalifikacje lub uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. Potrzeby finansowe w tym zakresie są ogromne, tymczasem organ prowadzący szkołę przekazał z jednoprocentowego odpisu na doskonalenie zawodowe w naszej szkole zaledwie 51% należnych nam funduszy. Jaka jest możliwość uzyskania pozostałej kwoty? Dodam, że rada pedagogiczna już pisała pismo do burmistrza miasta w tej sprawie. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

Archiwalny Sporządzenie dokumentu kontroli zarządczej

Pytanie: W jakim zakresie i do kiedy dyrektor szkoły powinien sporządzić dokument kontroli zarządczej? Jaka jest podstawa prawna sporządzenia takiego dokumentu i co powinien on zawierać?

Archiwalny Ewidencjonowanie przychodów z tytułu czesnego

Pytanie: Jak ewidencjonować przychody z tytułu czesnego? Chodzi o jednostkę prywatną niewielkich rozmiarów.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel