Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Obsługa finansowa szkoły - osoba uprawniona do prowadzenia

Pytanie: Urząd gminy podjął uchwałę o likwidacji ZEAS. Obsługę finansowo-księgową szkół mają prowadzić pracownicy urzędu gminy na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy wójtem gminy a dyrektorem szkoły o prowadzeniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół. Czy funkcję głównego księgowego szkoły może sprawować pracownik UG będący inspektorem ds. księgowości na podstawie wystawionego upoważnienia przez dyrektora szkoły do sprawowania obowiązków głównego księgowego szkoły?

Archiwalny Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych przez szkołę

Pytanie: Czy z dniem 1 stycznia 2011 r., w świetle zmienionych przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT obiady sprzedawane uczniom szkoły oraz pracownikom szkoły, przygotowywane przez stołówkę szkolną tej szkoły? Szkoła w 2010 r. nie korzystała ze zwolnienia podmiotowego, osiągała przychody podlegające opodatkowaniu. Szkoła jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Drugie pytanie dotyczy kwestii, czy obiady od 1 stycznia 2011 r. stanowią przychód podlegający podatkowi VAT? Czy szkoła, która w 2010 r. korzystała ze zwolnienia podmiotowego, w 2011 r. ma do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT wliczać także wartość z tytułu sprzedaży obiadów?

Archiwalny Wynajęcie przez radę rodziców sali gimnastycznej na własną zabawę karnawałową

Pytanie: Rada rodziców zwróciła się z prośbą o wynajęcie sali gimnastycznej na zorganizowanie zabawy karnawałowej dla rodziców w okresie ferii zimowych. Czy mam taką możliwość? Jakie formalności musiałbym spełnić, by na prośbę odpowiedzieć pozytywnie?

Archiwalny Zakres kontroli zarządczej

Pytanie: Czy kontrola zarządcza odnosi się tylko do spraw finansowych?

Archiwalny Klasyfikacja wydatków, takich jak naprawa sprzętu i modernizacja

Pytanie: Jako jednostka budżetowa mamy problem z zaklasyfikowaniem wydatków takich jak naprawa telewizora, naprawa zmywarki, naprawa sprzętu chłodniczego, konserwacja monitoringu, naprawa autobusu, modernizacja przewodu kominowego spalinowego w kotłowni gazowej w pralni. Który z paragrafów zastosować: 4300 czy 4270?

Archiwalny Plan finansowy szkoły - zasady opracowania po zmianie przepisów

Obecnie trwają prace nad opracowywaniem projektów planów finansowych jednostek oświatowych na 2011 r. Zmiany są przymiarką do zaplanowania wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdej szkoły. Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za właściwe i terminowe sporządzenie planu finansowego, a później za prawidłowe dysponowanie i wykorzystanie środków finansowych, określonych w tym planie. Co zatem musisz wiedzieć, jakie podjąć czynności przygotowując projekt planu, jak nowe przepisy wpłyną na Twoje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej szkoły? Odpowiedzi w tym artykule!

Archiwalny Kwalifikacja kosiarki zakupionej przez szkołę do środków trwałych

Pytanie: Jak należy zakwalifikować kosiarkę - traktorek o wartości 7.300 zł do odpowiedniej grupy KŚT i ustalić prawidłową stawkę amortyzacji?

Archiwalny Kontrola zarządcza - zasady przeprowadzania i zadania dyrektora

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych, a takimi są publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Wprowadzając, od 1 stycznia 2010 r., w miejsce dotychczasowej kontroli wewnętrznej kontrolę zarządczą - ustawodawca zobowiązał m.in. dyrektorów do usprawnienia metod zarządzania. Kontrola zarządcza to dla Ciebie nowe zadanie, a także nowe narzędzie pozwalające ocenić funkcjonowanie szkoły w obszarze administracyjno-finansowym.

Archiwalny Rachunek dochodów własnych w szkole

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych w 2010 r. jednostka oświatowa może otworzyć rachunek dochodów własnych w związku z otrzymaniem darowizny? Czy jednostka oświatowa/szkoła, która swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2010 r. może otworzyć rachunek dochodów własnych na potrzeby wyżywienia, tj. uchwały RM?

Archiwalny Szkolenia kadry pedagogicznej - czy obowiązkowe

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzić obowiązkowe szkolenia kadry pedagogicznej i w jakim czasie oraz wymiarze, aby były zgodne z przepisami bhp?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel