Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Archiwalny Termin wykorzystania subwencji oświatowej

Pytanie: Czy subwencja oświatowa, przekazywana szkole niepublicznej, musi być wykorzystana w całości do końca roku kalendarzowego?

Archiwalny Zasady wynajmowania pomieszczeń szkoły

Pytanie: Czy istnieje zapis w ustawie o systemie oświaty mówiący o tym, że z mocy tej ustawy obiekty szkolne i nieruchomości oddane są dyrektorom szkoły w trwały zarząd? Czy dyrektor szkoły  może wynająć część budynku nieruchomości i wystawić rachunek?

Archiwalny Formy wykorzystywania pomieszczeń szkoły

Pytanie: Organizując zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, np. tańce, sporządzałam umowę najmu pomieszczeń, np. sali gimnastycznej. Związane to było z kosztami ze strony najemcy. Czy istnieje możliwość nawiązania innego rodzaju umowy, w której organizator zajęć nie będzie ponosił kosztów najmu, co może spowodować obniżenie kosztów zajęć dla uczniów? Z kim taką umowę mogę zawrzeć?

Archiwalny Stypendium, dofinansowanie do podręczników

Pytanie: Czy do dochodów uprawniających do otrzymania stypendium socjalnego i otrzymania dofinansowania do książek do I kl. gimnazjum wlicza się zasiłek rodzinny i dodatki na trzecie i czwarte dziecko w rodzinie wielodzietnej, a także dodatek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania?

Archiwalny Procedury kontroli finansowej

Pytanie: Czy muszę opracowywać procedury kontroli finansowej mojej szkoły? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Archiwalny Współpraca z organem prowadzącym dotycząca przekazania i wypłaty środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli

Pytanie: Jak wygląda przekazanie środków pieniężnych przez ograny prowadzące na wynagrodzenie nauczycieli? Czy cały budżet szkoły powinien być podzielony na 12 czy 13 transz?

Archiwalny Zwiększenie subwencji oświatowych - czy jest możliwe

Pytanie: Jak szkoły mogą same zwiększyć subwencje oświatowe i co w tym celu muszą wykorzystać?

Archiwalny Pobieranie przez szkołę opłat za korzystanie z należącej do niej sali gimnastycznej

Pytanie: W szkole wybudowano dużą salę gimnastyczną. W związku z dużym zainteresowaniem pobliskich mieszkańców wypożyczaniem sali w godzinach popołudniowych chcielibyśmy rozwiązać problem pobierania opłat za wynajęcie sali. Szkoła nie może mieć działalności gospodarczej, kto w takim razie powinien zajmować się pobieraniem pieniędzy za wynajęcie sali, czy może to robić rada rodziców szkoły? Pobieranie opłaty jest niezbędne, ponieważ koszt poboru energii i sprzątania sali jest wysoki. Szkoły nie stać, aby wypożyczała salę nieodpłatnie. Kto powinien podjąć decyzję o możliwości wynajmowania sali odpłatnie? Jakie dokumenty powinien zgromadzić dyrektor szkoły, aby odbywało się to prawnie?

Archiwalny Dofinansowanie kosztów kształcenia - kiedy przysługuje zwolnienie z podatku?

Pytanie: Czy nauczycielowi, któremu dofinansowano studia podyplomowe, należy od wypłaconej sumy potrącić podatek?

Archiwalny Subwencja z ministerstwa - dla kogo

Pytanie: Czy na pięciolatka, który będzie uczęszczał do oddziału przedszkolnego w 2009/2010 r., spłynie subwencja z Ministerstwa?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel