Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

adf1b6ffb73604b3f561ee91bd28754dcd58ce33-xlarge (1)

Akceptacja faktury wysłanej e-mailem

W związku z  obowiązkiem <a >odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,wystawionych przez wykonawców zamówień publicznych, zamawiający nie jest zobowiązany do akceptacji faktury przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

4a055c86d7fd61c3c7972e8c234ac22dfb6ebbd5-xlarge (2) (2)

Ewidencjonowanie w kasie wydatków pobranych z rachunku bankowego

Nie znajdujemy szczegółowego paragrafu przewidzianego na pobieranie środków pieniężnych pobieranych z banku do kasy. W praktyce stosuje się dwa rozwiązania.

2b08b494ee890d7540f1f65f94e17fffc8d4c0c1-xlarge (1)

Kryterium ceny jako jedyna miara oceny ofert

Co do zasady, szkoła jest zobowiązana do stosowania kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%. Możliwość zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert uzależniona jest od spełnienia przez zamawiającego warunków ustawowych, wskazanych w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (1)

Odpowiedzialność członków komisji przetargowej

Rolą członków komisji przetargowej, a także biegłych i ekspertów, wchodzących w skład zespołu pomocniczego dyrektora, jest rekomendowanie sposobu podejmowania czynności w postępowaniu. Decydentem odpowiedzialnym za czynności i zaniechania w postępowaniu jest jednak wciąż dyrektor. Nie jest on bowiem w żaden sposób związany decyzją (rekomendacją) komisji przetargowej i może ją zakwestionować.

176fe85ae2b42b34b2e2fd2164566c72f01ac139-xlarge (1)

Opis faktury z metodą podzielonej płatności

Na fakturach zakupowych nie umieszcza się opisów związanych z centralizacją VAT. To samo dotyczy faktur, na których podatek VAT jest opłacany metodą podzielonej płatności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy JST wprowadziło opis.

8e89901d0a6956bc3b1e454b3e897c2f4997422d-xlarge (2) (3)

Opodatkowanie obuwia i odzieży dla nauczyciela WF-u

Dofinansowanie do zakupu obuwia sportowego i dresów dla nauczyciela zgodnie z zapisem w regulaminie szkoły należy opodatkować. Jednak świadczenie to nie jest tak samo rozliczane jak dofinansowanie do okularów.

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Pytanie: Czy wynagrodzenie należne wykonawcy, który wykonał remont szkoły, należy rozliczyć z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? Jeżeli tak, to czy treść SIWZ powinna zawierać informacje na ten temat?

c2b491f9d9923fc26f13dbe2b55b5f19bbe52894-xlarge (1)

Przetarg na remont szkoły – 7 ważnych wskazówek

Gdy koszt remontu szkoły przekroczy równowartość 30 tys. euro, zamawiający musi zastosować procedury z ustawy Pzp. Z artykułu dowiesz się, jak oszacować wartość zamówienia jednostkowego oraz kilku zamówień w jednym roku i jak przygotować i przeprowadzić postępowanie obejmujące remont jednostki.

PPK a koronawirus

Pytanie: Kiedy szkoły powinny przystąpić do PPK? Czy zmieniły się daty w związku z koronawirusem?

Stypendium dla ucznia w edukacji domowej

Pytanie: Czy uczniowi realizującemu edukację domową przysługuje stypendium za wysokie wyniki w nauce?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel