Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Promowanie ucznia zdolnego do klasy programowo wyższej – czy jest wzór wniosku rodziców

Pytanie: Rodzic chce przenieść zdolne dziecko do klasy programowo wyższej (posiada stosowną opinię z poradni). Czy rodzic wypełnia wniosek wg jakiegoś wzoru czy pisze pismo własnoręcznie?

Czy wolontariusz w szkole musi przepracować określoną liczbę godzin

Pytanie: Czy jest określone w przepisach, ile godzin powinien „przepracować” wolontariusz, aby uzyskać w szkole wpis na świadectwo, że był wolontariuszem?

Uzupełnianie języka obcego we własnym zakresie – kiedy uczeń powinien zdawać egzamin

Pytanie: Czy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który po przeniesieniu z innej szkoły, kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, ma obowiązek zdawać egzamin klasyfikacyjny z tego języka na koniec każdego półrocza? Czy taki egzamin może być przeprowadzany w każdym roku tylko raz na koniec roku szkolnego?

Próbne egzaminy – czy są obowiązkowe w gimnazjum

Pytanie: Czy uczniowie gimnazjum muszą pisać próbne egzaminy, jeżeli tak, to ile? Jak wygląda ocenianie takiego egzaminu?

Powtarzanie klasy II przez ucznia szkoły podstawowej – czy jest możliwe

Pytanie: Czy dziecko uczące się w klasie III szkoły podstawowej może powtarzać naukę w klasie II, jeśli wnioskują o to rodzice? Czy można cofnąć np. w październiku ucznia do klasy II? Dziecko przeszło z innej szkoły. 

Doradztwo zawodowe – czy jest oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty należy wpisać na świadectwie uczniów klas VII zajęcia z doradztwa zawodowego (obowiązkowo min 10 godzin w ciągu roku) i czy powinny być oceniane?

Przedmiotowy system oceniania – czy coś się zmieniło w nowych przepisach

Pytanie: Czy istnieją osobne przedmiotowe systemy oceniania? Dotychczas mieliśmy zasady wewnątrzszkolnego oceniania w statucie szkoły i bardziej szczegółowe zasady oceniania nauczyciele przedmiotowi mieli z poszczególnych przedmiotów. Czy jest to zgodne z przepisami prawa?

Ocena z próbnego egzaminu w dzienniku – czy należy wpisać

Pytanie: Czy można wpisać ocenę z przeprowadzonego próbnego egzaminu zewnętrznego (maturalnego bądź gimnazjalnego) do dziennika?

643e784aec5939e72d1e8f129ac456966cf3d58e-large

Ustalanie oceny klasyfikacyjnej zachowania

Wystawienie oceny uczniowi nie jest łatwe. Ocenianie jego zachowania ma specyficzną trudność i wymaga skrupulatnego wypełnienia wymagań przepisów prawa, wynikających z ustawy z 7 września 1991 r., zwanej dalej UoSO oraz rozporządzeń wykonawczych. Przeczytaj, o czym pamiętać podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania, by zrobić to jak najlepiej, uniknąć skarg rodziców oraz zaleceń pokontrolnych.

Uwzględnienie ocen uzyskanych w trakcie pobytu w szpitalu

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić oceny uzyskane przez ucznia w trakcie jego kilkudniowego pobytu w szpitalu? Na czym uwzględnienie to ma polegać i czy oceny te mają wpływ na ocenę roczną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel