Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocenianie uczniów

Ocenianie uczniów to bardzo ważny element kształcenia i wychowania. W tym miejscu dowiesz się: jak prawidłowo klasyfikować ucznia, na jakich warunkach uczeń może powtarzać klasę, jak nieobecności wpływają na ocenę. Znajdziesz tu porady dotyczące ocen z zajęć i zachowania, zasady klasyfikacji i promocji uczniów. Przeczytaj i dowiedz się, jakimi zasadami trzeba się kierować wystawiając oceny!

Dwa wzory oceny opisowej w jednej szkole

Pytanie: Czy w jednej szkole można przyjąć dwa różne wzory oceny opisowej w klasach I-III?

Ocena śródroczna a prognozowana

Pytanie: Czy ocena śródroczna z przedmiotu może być niższa od prognozowanej?

Czy można skatalogować kryteria bieżącego oceniania

Pytanie: Czy obowiązuje uniwersalny katalog kryteriów oceniania bieżącego?

Promowanie ucznia w trakcie roku szkolnego

Pytanie: W szkole uczy się bardzo zdolne dziecko, które dyrektor chce przenieść w tym półroczu z klasy IV do klasy V. Czy jest to możliwe?

Jak uzyskiwać opinię uczniów na temat ich zachowania

Pytanie: W wewnątrzszkolnym ocenianiu przyjęto, że jednym z elementów oceny z zachowania ucznia jest zdanie pozostałych uczniów z klasy. Jak powinna przebiec taka ocena?

Czy egzamin próbny może wpływać na ocenę

Pytanie: Czy oceny z próbnych egzaminów mogą wliczać się do średniej ocen czy powinny mieć wagę zerową i nie być wliczane do ocen uczniów?

Jak oceniać praktyki zawodowe

Pytanie: Podstawa programowa kształcenia zawodowego w techniku informatyku przewiduje dwie praktyki zawodowe w cyklu kształcenia. Czy na świadectwie ukończenia szkoły absolwentowi wpisujemy ocenę z ostatniej praktyki, czy oddzielnie za każdą praktykę?

Termin przedstawienia oceny rocznej w statucie

Pytanie: Czy można zrezygnować z zapisu w statucie o wystawianiu proponowanej/przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej w odpowiednim terminie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, skoro szkoła korzysta ze średniej ważonej, a dziennik elektroniczny na bieżąco informuje o tej średniej ucznia i jego rodziców?

Czy można utajnić oceny przed rodzicami na żądanie pełnoletniego ucznia

Pytanie: Pełnoletni uczeń wystąpił z pismem do dyrektora o nieudostępnianie informacji o jego nauce rodzicom? Czy dyrektor powinien przychylić się do prośby ucznia?

Czy można przenosić oceny cząstkowe na kolejny rok szkolny

Pytanie: Czy oceny z poprzedniego roku szkolnego można przepisywać w nowym roku szkolnym? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel