Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Realizacja obowiązku szkolnego

Przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego w ostatnich latach ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego - wytyczne, wskazówki, postępowanie. Dowiesz się, jak prowadzić dokumentację związaną m.in. ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą czy przekazywaniem informacji o realizacji obowiązku szkolnego dyrektorom innych placówek.

Archiwalny 18-latek w technikum

Pytanie: Czy dyrektor może przyjąć do technikum ucznia, który ukończył szkołę gimnazjalną i ma skończone 18 lat? Uczeń miał roczną przerwę w nauce.

Archiwalny Niespełnienie obowiązku szkolnego - kiedy

Pytanie: Czy do niespełnienia obowiązku szkolnego musi być nieobecność ciągła, czy też może być to suma nieobecności w miesiącu kalendarzowym?  

Archiwalny Niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego - postępowanie dyrektora

Pytanie: Jakie działania powinien podjąć dyrektor, aby doprowadzić do nałożenia na rodzica kary administracyjnej za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego?  

Archiwalny Zasady i procedura przeniesienia ucznia ze szkoły macierzystej do innej

Pytanie: Na jakiej zasadzie można przenieść ucznia szkoły podstawowej ze szkoły macierzystej do innej? Na jaki okres i za jaki rodzaj przewinienia można przenieść? Jak wygląda procedura przeniesienia?

Archiwalny 18-letni uczeń uchylający się od uczęszczania do szkoły - jak postąpić

Pytanie: Mam pytanie w sprawie ucznia gimnazjum, który ukończył 18 lat. Uczeń ten uchyla się od uczęszczania do szkoły. Jakie są procedury postępowania z tym uczniem?

Archiwalny Realizacja obowiązku szkolnego w ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy uczniowie z głębokim upośledzeniem umysłowym realizujący obowiązek szkolny w ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych powinni być klasyfikowani w szkole do której obwodu należą? Czy ta szkoła powinna ich wykazywać w SIO jako swoich uczniów?

Archiwalny Dowóz dzieci do szkoły bezobwodowej

Pytanie: Moja szkoła ma zostać przekształcona w szkołę bezobwodową. Do tej pory uczniowie mieli zapewniony  bezpłatny dowóz do szkoły. Czy w przypadku szkoły bezobwodowej nadal będzie przysługiwał im bezpłatny dowóz?

Archiwalny Zameldowanie a wpisy do ewidencji dzieci

Pytanie: Do księgi ewidencji dzieci wpisuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Czy to oznacza, iż powinnam wpisać dzieci, które faktycznie mieszkają na terenie obwodu szkoły, bez względu na to czy mają zameldowanie stałe, tymczasowe lub nawet bez meldunku? Czy wpisuje tylko dzieci zameldowane na stałe w obwodzie szkoły?

Archiwalny Przyjmowanie dziecka do rejonowej szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy publiczne  gimnazjum jest zobowiązane przyjąć ucznia ze swojego rejonu w trakcie roku szkolnego, jeżeli uczeń zostaje usunięty ze szkoły prywatnej?

Archiwalny Informacja o spełnieniu obowiązku przedszkolnego i szkolnego

Pytanie: Jakie są terminy i zasady powiadamiania innych szkół o spełnianiu obowiązku przedszkolnego i szkolnego? Czy muszę powiadamiać innych dyrektorów o przyjęciu dziecka spoza obwodu swojej szkoły czy tylko o spełnianiu przez dzieci tego obowiązku. Jeśli tak to w jakich terminach musżę to zrobić?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel