Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Archiwalny Jakie są warunki przejścia ucznia technikum do liceum

Pytanie: Czy uczeń klasy III technikum , który nie otrzymał promocji do klasy IV, może być przyjęty do klasy III liceum ogólnokształcącego?

Archiwalny Warunki przejścia ucznia z technikum do liceum

Pytanie: Czy uczeń, który otrzymał promocję do klasy II technikum może, po uzyskaniu zgody dyrektora i zobowiązaniu do uzupełnienia różnic programowych, zostać przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego?

Archiwalny Przejście ucznia z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej – na jakich warunkach

Pytanie: Czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami można przyjąć ucznia do klasy II technikum, który uzyskał promocję do klasy II zasadniczej szkoły zawodowej?

Archiwalny Zasady przyjęcia do liceum ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Czy liceum ogólnokształcące, które określiło w zasadach rekrutacji minimalną liczbę punktów, aby zostać przyjętym do szkoły, musi przyjąć ucznia, który nie zdawał egzaminów gimnazjalnych ze względu na niepełnosprawność/głęboki autyzm i towarzyszące zachowania destrukcyjne. Uczeń będzie posiadał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Co z egzaminem maturalnym, czy też będzie zwolniony?

Archiwalny Przyjmowanie do szkoły uczniów powracających z zagranicy – wymagane dokumenty

Pytanie: Rodzic powracający po trzech latach z Niemiec do Polski chce od nowego roku szkolnego zapisać swoje dzieci do kl. VI szkoły podstawowej i do klasy I gimnazjum. Z rozmów z matką wynika, że dziecko z klasy VI nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej. Do której klasy należy przyjąć dziecko, jeżeli nie otrzyma promocji? Jakie dokumenty jest zobowiązany przedłożyć rodzic w szkole? Czy dokumenty, w tym świadectwo, muszą być przetłumaczone?

Archiwalny Nauka języków obcych po przejściu ucznia do nowej szkoły

Pytanie: Do gimnazjum przyszła uczennica kl. III, która w poprzedniej szkole uczyła się j. angielskiego oraz hiszpańskiego i łacińskiego. W szkole, do której przeszła, nauczane są: j. angielski oraz rosyjski lub niemiecki do wyboru. Nie ma żadnej możliwości zapewnienia tej uczennicy nauki j. hiszpańskiego lub łacińskiego, aby zapewnić jej kontynuację. Co szkoła powinna w tej sytuacji uczynić, aby uczennica mogła realizować dwa obowiązkowe języki obce?

Archiwalny Matematyka brana pod uwagę przy rekrutacji do liceum

Pytanie: Czy przy rekrutacji do liceum na rok szkolny 2016/2017, przeliczając oceny ze świadectwa z gimnazjum, należy wziąć pod uwagę matematykę niezależnie od profilu klasy?

Archiwalny Zasady przyjmowania uczniów do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Pytanie: Czy nowe zasady rekrutacji uczniów również obowiązują specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze? W naszym ośrodku są klasy I szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.

Archiwalny Nabór uzupełniający do szkół i przedszkoli - wskazówki

W czasie wakacji, w szkołach i przedszkolach, w których nabór podstawowy nie zagwarantował odpowiedniej liczby uczniów i dzieci, trwa nabór uzupełniający. Ma on ogromne znaczenie dla każdej placówki i od jego wyniku zależą często dalsze możliwości zatrudnienia nauczycieli, którzy dzięki zwiększeniu liczby oddziałów, mogą odzyskać ograniczone w maju godziny pensum. Sprawdź, jak przeprowadzić nabór uzupełniający, aby zapewnić optymalną liczbę uczniów w szkole!

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel